Nieuws

Foto's van een oud-medewerker, mag u die blijven gebruiken?
Advocatuur, Intellectueel Eigendom 10 februari 2022

Foto's van een oud-medewerker, mag u die blijven gebruiken?

Wat nu als een werknemer uit dienst treedt? Mag een werkgever foto’s en beeldmateriaal dan nog wel blijven gebruiken?
Ontslag op staande voet na vervalsen coronatestbewijs
Advocatuur 2 februari 2022

Ontslag op staande voet na vervalsen coronatestbewijs

Een zieke werknemer die afspraken bij de bedrijfsarts met een smoesje afzegt, het komt wel vaker voor. Maar wat als dat smoesje een vervalst coronates[...]
Auteursrechten op een (bouw)ontwerp; maak goede afspraken!
Advocatuur, Intellectueel Eigendom, Vastgoed 27 januari 2022

Auteursrechten op een (bouw)ontwerp; maak goede afspraken!

Ondernemers in de bouw werken vaak samen zonder dat zij goede afspraken maken over intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht.
Update datalekken: nieuwe datalekrichtsnoeren EDPB aangenomen
Advocatuur 19 januari 2022

Update datalekken: nieuwe datalekrichtsnoeren EDPB aangenomen

In december 2021 is de laatste versie aangenomen van de Guidelines 01/2021 over voorbeelden met betrekking tot datalekmeldingen, opgesteld door de Eur[...]
Hoge Raad schept duidelijkheid over financiële gevolgen huurkorting en corona
Advocatuur, Vastgoed 17 januari 2022

Hoge Raad schept duidelijkheid over financiële gevolgen huurkorting en corona

Er is nu eenduidig antwoord op de vraag hoe huurders en verhuurders geleden schade in verband met de verplichte sluiting moeten verdelen.
Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt: gebruik van Google Analytics (cookies) binnenkort mogelijk niet langer toegestaan vanwege privacy risico’s
Advocatuur 17 januari 2022

Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt: gebruik van Google Analytics (cookies) binnenkort mogelijk niet langer toegestaan vanwege privacy risico’s

Veel websites maken gebruik van Google Analytics (cookies), om het gebruik van de website te analyseren aan de hand van statistische gegevens. (Hoe la[...]
Vergoeding bij vermeende beroepsfout afgewezen
Advocatuur 14 januari 2022

Vergoeding bij vermeende beroepsfout afgewezen

Onlangs besliste de rechtbank Overijssel in een kwestie waarbij een beroepsfout van een belastingadviseur centraal stond. De gevorderde schadevergoedi[...]
It takes two to tango: werkgever en werknemer staan lijnrecht tegenover elkaar bij zelftestbeleid
Advocatuur 14 januari 2022

It takes two to tango: werkgever en werknemer staan lijnrecht tegenover elkaar bij zelftestbeleid

In december 2021 deed de kantonrechter in Amsterdam uitspraak over een kwestie waarbij een ongevaccineerde werknemer weigert een wekelijkse zelftest o[...]
Fiscale bewaartermijnen in het bewaartermijnenbeleid van de onderneming
Advocatuur 14 januari 2022

Fiscale bewaartermijnen in het bewaartermijnenbeleid van de onderneming

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk (art. 5 AVG).
Uw vertrouwde partner, een nieuwe identiteit
Notariaat, Advocatuur 13 januari 2022

Uw vertrouwde partner, een nieuwe identiteit

Lees in dit bericht alles over onze nieuwe identiteit en wat dit betekent voor onze dienstverlening.
Uitleg van de AVG-verwerkingsgrondslag “voldoen aan een wettelijke verplichting” (update)
Advocatuur 8 december 2021

Uitleg van de AVG-verwerkingsgrondslag “voldoen aan een wettelijke verplichting” (update)

Een van de vereisten om persoonsgegevens te mogen verwerken is dat de verwerking moet berusten op een grondslag. De Algemene Verordening Gegevensbesch[...]
Incidenteel loon wordt uit loonsom gefilterd na aantekenen bezwaarschrift bij UWV
Advocatuur 6 december 2021

Incidenteel loon wordt uit loonsom gefilterd na aantekenen bezwaarschrift bij UWV

Enige tijd geleden heb ik u in dit artikel geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij het UWV wanneer u het vermoeden heeft dat u[...]
Overheid moet eerlijke kansen bieden bij verkoop onroerend goed
Advocatuur 3 december 2021

Overheid moet eerlijke kansen bieden bij verkoop onroerend goed

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in een belangrijke uitspraak geoordeeld dat de overheid bij de verkoop van onroerend goed – net als bij de verd[...]
De uitgangspunten van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (Wohlv)
Advocatuur 24 november 2021

De uitgangspunten van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (Wohlv)

Deze nieuwe wet heeft mogelijk gevolgen voor partijen in de landbouw- of voedselvoorzieningssector. Ter informatie zetten wij daarom de belangrijkste [...]
Het einde van de partnerconstructie? Kwalificatiegeschil bij EY en Deloitte
Advocatuur 22 november 2021

Het einde van de partnerconstructie? Kwalificatiegeschil bij EY en Deloitte

De belastingtechnisch voordelige constructies van partners bij grote firma’s als Deloitte en EY zouden mogelijk onder druk komen te staan.