Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht gaat over afspraken maken met aandeelhouders, bestuurders en commissarissen en het oplossen van zakelijke geschillen. Vindt u dat niet het leukste onderdeel van uw werk, dan doen wij dat graag voor u. Wij zijn gericht op het voorkomen van geschillen. Is een procedure onvermijdelijk, dan staan wij u daarin uiteraard ook bij.

Onze notarissen en advocaten werken nauw samen. Daardoor zijn wij in staat al uw zakelijke (juridische) belangen te behartigen en een passend advies te geven.

Volledige ondernemingsrechtelijke spectrum

In onze praktijk zien wij het hele spectrum van het ondernemingsrecht: aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheid, bedrijfsopvolging, commerciële contracten, corporate governance, due diligence, fusies en overnames, herstructurering en herfinanciering, intellectueel eigendom, joint ventures en verzekeringen. Ook kunt bij VDB Advocaten Notarissen terecht voor zowel nationale als internationale vraagstukken.

Multidisciplinair

VDB Advocaten Notarissen benadert juridische vraagstukken altijd multidisciplinair. Dat zit in ons DNA. Wij overleggen zo nodig met belastingadviseurs en accountants om zo tot een juiste advisering te komen.