Advocatuur

Geen actuele nieuwsberichten
De startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting
Advocatuur 23 november 2020

De startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting

Goed nieuws voor starters op de woningmarkt: per 1 januari 2021 komt er een vrijstelling voor overdrachtsbelasting voor starters.  Wanneer kunt u geb[...]
Mag mijn werknemer nog wel op wintersport?
Advocatuur 12 november 2020

Mag mijn werknemer nog wel op wintersport?

In dit artikel vertellen wij u meer over hoe u om kunt gaan met werknemers die afreizen naar risicogebieden.
Partijbedoeling niet van belang bij beoordelen arbeidsrelatie
Advocatuur 12 november 2020

Partijbedoeling niet van belang bij beoordelen arbeidsrelatie

Op 6 november 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de relevantie van de partijbedoeling bij het aangaan van een overeenkomst voor het verrich[...]
Wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering
Advocatuur 9 november 2020 3 min. leestijd

Wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering

Vanaf maart 2020 is de maximumsnelheid op de snelwegen voor overdag aangepast van 130 km per uur naar 100 km per uur. Waarom is dat ook alweer?
Geen tussentijdse opzegging tijdelijke hospitahuurovereenkomst door verhuurder
Advocatuur 28 oktober 2020

Geen tussentijdse opzegging tijdelijke hospitahuurovereenkomst door verhuurder

Het komt geregeld voor dat huurders en verhuurders met elkaar in de clinch liggen. Maar wat als je als verhuurder in hetzelfde huis woont als jouw huu[...]
Mededingingsrecht en verticale afspraken: Hoe zit het?
Advocatuur 28 oktober 2020

Mededingingsrecht en verticale afspraken: Hoe zit het?

Om te beoordelen of u een afspraak maakt die in strijd is met het kartelverbod, hebben wij een stappenplan opgesteld!
Licentieovereenkomst? Waak voor mededingingsbeperkende afspraken!
Advocatuur 28 oktober 2020

Licentieovereenkomst? Waak voor mededingingsbeperkende afspraken!

De bepaling dat een distributeur toestemming moet vragen om producten door te kunnen verkopen aan een derde partij is verboden. Check de casus!
Aansprakelijkheid na uittreding uit een vof: je bent er niet zomaar van af
Advocatuur 22 oktober 2020 1 min. leestijd

Aansprakelijkheid na uittreding uit een vof: je bent er niet zomaar van af

Een vennoot die uittreedt uit een vennootschap onder firma (vof) verliest zijn invloed over zijn voormalige onderneming. Toch blijft hij - in sommige [...]
Huizenhandelaren dagvaarden ACM wegens boete- en publicatiebeleid
Advocatuur 16 oktober 2020

Huizenhandelaren dagvaarden ACM wegens boete- en publicatiebeleid

Zes huizenhandelaren zijn vanaf 2011 ten onrechte door de Autoriteit Consument en Markt werden beboet wegens kartelvorming, hebben de toezichthouder g[...]
Wijzigingen regelgeving sociale huursector in aankomst
Advocatuur 1 oktober 2020

Wijzigingen regelgeving sociale huursector in aankomst

Minister Ollongren verlaagt de inkomensgrenzen voor sociale huur en vergroot de mogelijkheden tot inkomensafhankelijke huurverhogingen.
WOZ-waarde van minder belang in het woningwaarderingsstelsel
Advocatuur 1 oktober 2020

WOZ-waarde van minder belang in het woningwaarderingsstelsel

Minister Ollongren wenst de rol van de WOZ-waarde in het woningwaarderingsstelsel te beperken, omdat te veel woningen terecht komen in de vrije sector[...]
You’ve got mail: heeft werkgever toegang tot de mailbox van werknemer?
Advocatuur 24 september 2020

You’ve got mail: heeft werkgever toegang tot de mailbox van werknemer?

Werkgevers kunnen goede redenen hebben om kennis te nemen van mailberichten die werknemers onder werktijd versturen. Lees hier snel verder welke recht[...]
Verhuurder en huurder zijn niet veilig bij handhaven label-C plicht
Advocatuur 11 september 2020

Verhuurder en huurder zijn niet veilig bij handhaven label-C plicht

Vanaf  2023 zal ieder bedrijfspand moeten voldoen aan de label-C plicht, anders treedt het bevoegd gezag op. Wie is verantwoordelijk?
Cursus vertrouwelijkheid in enquêtezaken
Advocatuur 11 september 2020

Cursus vertrouwelijkheid in enquêtezaken

De onderzoekers in de SNS-enquêteprocedure verlangen inzage in informatie (opgenomen in notulen) uitgewisseld met een advocaat of notaris. SNS weigert[...]
Een plastic tasje stelen, kan dat eigenlijk wel?
Advocatuur 13 augustus 2020 4 min. leestijd

Een plastic tasje stelen, kan dat eigenlijk wel?

Bij ontslag op staande voet verliest de werknemer zijn/haar recht op een transitievergoeding, maar kan daarnaast ook geen aanspraak maken op (bijvoorb[...]