Privacy en IT | Advocaat Eindhoven en Den Bosch

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens. Denk hierbij aan het verwerken van klant- en personeelsgegevens of het uitvoeren van marketingactiviteiten. De inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 heeft ervoor gezorgd dat op alle organisaties de verplichting rust persoonsgegevens op een zorgvuldige manier te verwerken. Organisaties moeten kunnen aantonen compliant te zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacyregels.

Verwerking persoonsgegevens

Veelal worden persoonsgegevens elektronisch verwerkt in IT applicaties waardoor Privacy en informatiebeveiliging onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. IT-oplossingen worden alleen maar belangrijker. Automatiseringsprojecten lopen veelal stuk op onvoldoende voorbereiding of onwetendheid over mogelijke risico’s als projecten niet goed of te laat worden opgeleverd. Met goede afspraken over de inrichting, de aansprakelijkheid, de intellectuele eigendomsrechten en de continuïteit van de IT oplossing kunnen bepaalde problemen voorkomen worden. Onze specialisten zijn u graag van dienst.

Onze specialisten