Privacy en IT | Advocaat Eindhoven en Den Bosch

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens. Denk hierbij aan het verwerken van klant- en personeelsgegevens of het uitvoeren van marketingactiviteiten. De inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 heeft ervoor gezorgd dat op alle organisaties de verplichting rust persoonsgegevens op een zorgvuldige manier te verwerken. Organisaties moeten kunnen aantonen compliant te zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacyregels.

Verwerking persoonsgegevens

Veelal worden persoonsgegevens elektronisch verwerkt in IT applicaties waardoor Privacy en informatiebeveiliging onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. IT-oplossingen worden alleen maar belangrijker. Automatiseringsprojecten lopen veelal stuk op onvoldoende voorbereiding of onwetendheid over mogelijke risico’s als projecten niet goed of te laat worden opgeleverd. Met goede afspraken over de inrichting, de aansprakelijkheid, de intellectuele eigendomsrechten en de continuïteit van de IT oplossing kunnen bepaalde problemen voorkomen worden. Onze specialisten zijn u graag van dienst.

Lees meer over de privacy advocaat

Multidisciplinair

VDB Advocaten Notarissen benadert juridische vraagstukken altijd multidisciplinair en denken graag in praktische oplossingen. Dat zit in ons DNA. Wij overleggen zo nodig met belastingadviseurs, accountants of de specialisten van IT- audit en -advies om zo tot de juiste advisering te komen. Doordat we deze specialisten als het ware in huis hebben, kunnen we uitermate efficiënt werken.