Advocaat Intellectuele Eigendomsrechten (IE)

De advocaten intellectueel eigendom van VDB Advocaten hebben een grote staat van dienst op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Wij adviseren onder andere nationaal en internationaal opererende (high tech) ondernemingen, familiebedrijven en (online) retailers over de bescherming van hun onderneming, producten en diensten. Wij geven niet alleen juridisch advies, maar voeren ook juridische procedures omtrent intellectuele eigendomsrechten.

Waarom is bescherming van intellectueel eigendom belangrijk?

Iedere ondernemer wil zijn marktpositie beschermen en uitbreiden. Ondernemers investeren vaak veel geld in productontwikkeling en marketing. Als ondernemer wilt u dan ook bijvoorbeeld voorkomen dat iemand uw handelsnaam of merk verwart met die van een andere onderneming of uw producten door anderen (bijna) worden nagemaakt. Dit kan uw commerciële belangen namelijk ernstig schaden.

Neem contact op | Advocaat intellectueel eigendom

Heeft u vragen over de bescherming van uw intellectueel eigendom of bent u betrokken geraakt bij een conflict omtrent intellectueel eigendom? Onze advocaten intellectueel eigendom in de regio's Eindhoven en Den Bosch geven niet alleen juridisch advies, maar voeren ook juridische procedures omtrent intellectuele eigendomsrechten.
 

Pascal van Boxtel
Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht
Email:  Pascal.boxtel@vdb-law.nl
Tel:       +31 881 948 587     

 Vul contactformulier in 

 

Bescherm uw marktpositie met intellectuele eigendomsrechten

Met een goed beleid op het gebied van intellectuele eigendomsrechten kunt u uw marktpositie effectief beschermen.  Zo kunt u bijvoorbeeld uw concurrenten verbieden inbreuk te maken op uw handelsnaam of hen verbieden om door te gaan met het verhandelen of gebruiken van inbreukmakende producten, teksten, foto’s of software. Daarbij kunt u ook nog aanspraak maken op door u gemaakte juridische kosten en schadevergoeding.

Ook wilt u er zeker van zijn dat uw handelsnaam, merken, (namen van) producten of diensten geen inbreuk maken op de rechten van derden, omdat de (financiële) gevolgen daarvan ook voor u zeer verstrekkend kunnen zijn. Onze advocaten intellectueel eigendomsrecht helpen u om uw belangen doeltreffend te beschermen.

Adviesthema’s en rechtsgebieden intellectueel eigendom | VDB Advocaten

Onze advocaten intellectueel eigendom in Waalre (regio Eindhoven) en Rosmalen (regio Den Bosch) adviseren u over de bescherming van uw intellectueel eigendom. Ieder van de hieronder genoemde rechtsgebieden zijn mogelijk relevant om uw intellectueel eigendom te beschermen:

Bescherming van handelsnamen | Advocaat

Bij het kiezen van een nieuwe of wijzigen van een bestaande handelsnaam wilt u er zeker van zijn dat u geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Ook wilt u op kunnen treden tegen een concurrent die inbreuk maakt op uw handelsnaam. Onze advocaten Intellectueel Eigendom in de regio's Eindhoven en Den Bosch ondersteunen u graag bij het beschermen van uw handelsnaam en helpen u voorkomen dat u inbreuk maakt op de handelsnaam van iemand anders.

Auteursrechten of copyright | Advocaat

Auteursrechten spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van iedere ondernemer. Of u zelf producten, ontwerpen, foto’s, software, websites of teksten maakt of deze laat maken; auteursrechten spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Het maken van goede contractuele afspraken over de vraag wie de auteursrechthebbende is en wat de beperkte of uitgebreide rechten van een licentienemer zijn vormt een belangrijke basis voor een goede bedrijfsvoering.

Tekening- en Modelrechten | Advocaat

Het modelrecht is een intellectueel eigendomsrecht waarmee u uiterlijke vormgeving van een twee- of driedimensionaal voorwerp kunt beschermen. Onze advocaten kunnen het tekening- en modelrecht effectief inzetten en zo uw producten of een bepaald onderdeel daarvan beschermen. Met een modelregistratie kunt u anderezn mogelijk verbieden om een product te verhandelen dat dezelfde algemene indruk maakt bij de geïnformeerde gebruiker.

Octrooien: bescherm technische uitvindingen | Advocaat

Heeft u een uitvinding met een technisch karakter gedaan, dan kunt u deze mogelijk beschermen met een octrooi. Onze advocaten helpen u hier graag bij in samenwerking met gespecialiseerde octrooigemachtigden. Om een geldig octrooi te kunnen verkrijgen moet er sprake zijn van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Merkrechten en beheer merkportefeuille | Advocaat

Het merkrecht geeft u als ‘houder’ van een geregistreerd merk het alleenrecht om dit merk te gebruiken. De naam van uw onderneming en van producten is voor iedere ondernemer van grote waarde. Merkrechten zijn noodzakelijk een monopolie te kunnen krijgen. Merkrechten zijn essentieel voor een goede bescherming van uw onderneming, producten en diensten, omdat u kunt optreden tegen gebruik van uw merk of een overeenstemmend teken voor bepaalde waren of diensten door een derde. Ook kunt u bijvoorbeeld optreden tegen een jongere handelsnaam. De meest gebruikte merken zijn woordmerken en beeldmerken. Wij helpen met het beheer van uw merkenportefeuille en het actief beschermen van uw merken.Contracten en contractuele afspraken over intellectueel eigendom

Het maken van goede contractuele afspraken met afnemers, leveranciers en samenwerkingspartners is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Wij helpen u met het opstellen van en procederen over onder andere:

  • In- en verkoopvoorwaarden
  • Productieovereenkomsten
  • Distributie- en agentuurovereenkomsten
  • Licentieovereenkomsten
  • Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA)
  • Samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomsten
  • Overdrachtsaktes voor onder andere merkrechten en auteursrechten

Slaafse nabootsing | Advocaat

Soms is een product niet (langer) beschermd door een recht van intellectuele eigendom. Dit wil niet zeggen dat de mogelijkheden om op te treden tegen overeenstemmende producten zijn uitgeput.  Via de weg van de onrechtmatige daad kan uw product mogelijk nog met succes worden beschermd.

Bedrijfsgeheimen en geheime informatie | Advocaat

Op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen heeft u de mogelijkheid om op te treden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van geheime informatie.

(Her)structurering van intellectueel eigendom

Met onze (fiscale) collega’s van Newtone helpen wij ondernemers bij het (her)structuren van hun intellectuele eigendomsrechten binnen een groep van vennootschappen.