Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze website. Het is raadzaam de deskundigen van VDB Advocaten Notarissen te raadplegen over de wijze van aanwending van informatie.

Overname van content uit deze website is toegestaan mits met volledige bronvermelding.