Kostenverhogingen doorberekenen, wat is daarvoor nodig?

Kostenverhogingen doorberekenen, wat is daarvoor nodig?
Blog 25 augustus 2022

Als gevolg van inflatie en stijgende grondstofprijzen, krijgt nagenoeg elke onderneming te maken met hogere kosten. Vaak willen ondernemers deze hogere kosten deels doorberekenen aan hun klanten om  de stijgende kosten tussen de onderneming en haar klanten te verdelen. De eerste vraag die opkomt is: kun je als ondernemer zomaar je prijzen verhogen? Het antwoord ligt in de meesten gevallen in de algemene voorwaarden van je onderneming.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn afspraken die een onderneming opstelt om in veel verschillende transacties (normaalgesproken: bij alle opdrachten) te gebruiken. In de hoofdovereenkomst leg je de kernbedingen vast, de algemene voorwaarden gebruik je in aanvulling daarop.

Prijsstijgingen

In de algemene voorwaarden kan je opnemen of je de prijzen tussentijds mag verhogen. Wat betreft consumenten (of daaraan gelijk te stellen ondernemingen) geldt dat je een prijsstijging in de eerste drie maanden van de overeenkomst alleen mag doorvoeren als de consument het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen. Een prijsstijging zonder opzeggingsmogelijkheid wordt als onredelijk gezien, waardoor de rechter deze bepaling kan vernietigen. Daarnaast moet een prijsstijging op zichzelf uiteraard ook niet onredelijk zijn.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Voordat jouw onderneming zich kan beroepen op de algemene voorwaarden, moeten deze uiteraard wel van toepassing zijn op de betreffende opdracht. Hiervoor is vereist dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard vóórdat de overeenkomst wordt gesloten (vermelding op de factuur is meestal te laat!). Vaak wordt dit gedaan bij het afgeven van de offerte. In veel gevallen is dit voldoende.

Terhandstelling

De voorwaarden moeten niet enkel van toepassing zijn verklaard, maar de wederpartij moet ook de van de voorwaarden kennis hebben kunnen nemen. De voorwaarden moeten daarvoor ter hand gesteld zijn. In veel gevallen betekent dit het fysiek overhandigen van de voorwaarden. Is overhandiging niet mogelijk of praktisch (bijvoorbeeld als je een treinkaartje koopt)? Dan is het vaak voldoende als je vermeldt waar de voorwaarden ter inzage liggen. Is de overeenkomst digitaal, dan volstaat het meestal om de voorwaarden bij een e-mail mee te sturen.

Wanneer is doorvoeren van prijsstijgingen mogelijk?

Als ondernemer moet je je voorwaarden (of afspraken in de hoofdovereenkomst) erop naslaan om te zien of het doorvoeren van prijsstijgingen mogelijk is. Indien de mogelijkheid in de algemene voorwaarden staat, moet je erop letten dat deze wel juist van toepassing verklaard en ter hand gesteld zijn.

Heeft u nog vragen over het doorvoeren van prijsstijgingen of over algemene voorwaarden in het algemeen? Neem dan contact op met onze experts op het gebied van ondernemingsrecht.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op