Personen-, familie- en erfrecht

In elk leven zijn er persoonlijke gebeurtenissen die vragen om juridische bijstand. Bij samenwonen, trouwen of een partnerschap aangaan zijn juridische documenten nodig. Als u kinderen krijgt, is het verstandig afspraken te maken over wat er gebeurt als u of uw partner iets overkomt. Een relatiebreuk zorgt onvermijdelijk voor onderhandelingen over verdeling van het van het vermogen, de zorg voor de kinderen, de bijdrage in levensonderhoud, etc. Bij VDB Advocaten Notarissen werken deskundigen die u op al deze gebieden kunnen adviseren en u, daar waar nodig, in procedures bijstaan.

Volledige spectrum

In onze praktijk komen alle aspecten van het personen-, familie- en erfrecht aan de orde. Dan hebben we het niet alleen over juridische documenten in het kader van een relatie tussen twee mensen. Maar ook over schenking, testamenten en verdeling van nalatenschappen. Ook estate planning, het opstellen van levenstestamenten en bewindvoering is voor onze notarissen dagelijkse praktijk. We kunnen een scheidingsproces begeleiden, maar ook afspraken die u in het verleden heeft gemaakt aanpassen en daarover de nodige procedures voeren.

Mediation

Als scheidende partners nog goed met elkaar kunt overleggen, dan is mediation de aangewezen weg. Onze personen- en familierechtadvocaten zijn scheidingsmediators en aangesloten bij de specificatievereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators, de vFAS, en lid van de Mediationfederatie Nederland, MfN.

Multidisciplinair

VDB Advocaten Notarissen benadert juridische vraagstukken altijd multidisciplinair. Dat zit in ons DNA. Bij personen-, familie- en erfrecht is niet alleen de juridische invalshoek van belang. Spelen er grote financiële belangen, zoals een onderneming, privékapitaal, een nalatenschap, dan schakelen wij onze accountants en belastingadviseurs in. Door de strategische alliantie met HLB Witlox Van den Boomen Adviseurs & Accountants hebben we deze als het ware in huis.