Personen-, familie- en erfrecht

In elk leven zijn er persoonlijke gebeurtenissen die vragen om juridische bijstand. Bij samenwonen, trouwen of een partnerschap aangaan zijn juridische documenten nodig. Als u kinderen krijgt, is het verstandig afspraken te maken over wat er gebeurt als u of uw partner iets overkomt. Een relatiebreuk zorgt onvermijdelijk voor onderhandelingen over verdeling van het van het vermogen, de zorg voor de kinderen, de bijdrage in levensonderhoud, etc. Bij VDB Advocaten Notarissen werken deskundigen die u op al deze gebieden kunnen adviseren en u, daar waar nodig, in procedures bijstaan.

Volledige spectrum

In onze praktijk komen alle aspecten van het personen-, familie- en erfrecht aan de orde. Dan hebben we het niet alleen over juridische documenten in het kader van een relatie tussen twee mensen. Maar ook over schenking, testamenten en verdeling van nalatenschappen. Ook estate planning, het opstellen van levenstestamenten en bewindvoering is voor onze notarissen dagelijkse praktijk.

Multidisciplinair

VDB Advocaten Notarissen benadert juridische vraagstukken altijd multidisciplinair. Dat zit in ons DNA. Bij personen-, familie- en erfrecht is niet alleen de juridische invalshoek van belang. Spelen er grote financiële belangen, zoals een onderneming, privékapitaal, een nalatenschap, dan schakelen wij onze accountants en belastingadviseurs in.