Prijsstijgingen doorberekenen aan uw klanten, kan dat zomaar?

Prijsstijgingen doorberekenen aan uw klanten, kan dat zomaar?
Advocatuur 10 juni 2022

Prijsstijgingen zijn aan de orde van de dag. Als gevolg van onder andere de alsmaar stijgende energiekosten ontkomt geen onderneming er meer aan. Stijgende kosten drukken de winst. Een ondernemer zal in veel gevallen een deel van deze prijsstijgingen willen doorberekenen aan haar klanten. Is dat mogelijk?

Het doorberekenen van prijsstijgingen kan in ieder geval niet zomaar, daarvoor moet de overeenkomst met de klant wel ruimte bieden. Is met de afnemer geen (schriftelijke) overeenkomst gesloten, dan bieden de algemene voorwaarden en anders de wet wellicht uitkomst.

Algemene Voorwaarden en prijs verhogen

Als een onderneming algemene voorwaarden hanteert (en deze correct in haar bedrijfsvoering toepast), kunnen de bepalingen in de algemene voorwaarden mogelijk uitkomst bieden bij prijsstijgingen. Algemene voorwaarden die op de juiste wijze van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld, maken namelijk onderdeel uit van de afspraken tussen partijen. De algemene voorwaarden kunnen de mogelijkheid bieden om prijzen (tussentijds) te verhogen. In sommige gevallen kunnen zelfs prijzen die door middel van een offerte al aan de klant bekend zijn gemaakt, alsnog worden verhoogd. We moeten de algemene voorwaarden op een juiste wijze zijn gehanteerd en toegepast.

Prijsverhoging vanwege onvoorziene omstandigheden

De wet kan ook uitkomst bieden indien een onderneming wordt geconfronteerd prijsstijgingen. Dat is met name interessant indien in de overeenkomst of algemene voorwaarden hierover niets is geregeld of indien een vaste prijsafspraak is gemaakt. De wet biedt de mogelijkheid voor partijen om zich te beroepen op het zich voordoen van een “onvoorziene omstandigheid”. Voor een geslaagd beroep dient de prijsstijging of de oorzaak daarvan onvoorzien te zijn. Daarnaast moet sprake zijn van een dermate ernstige situatie dat de klant er niet van uit mag gaan dat de afspraken ongewijzigd blijven. De ondernemer dient de rechter te verzoeken om een dergelijke wijziging. Voor de toewijzing van zo’n verzoek geldt een hoge drempel, dit wordt niet zomaar toegewezen.  

Advies over prijsstijgingen

Om discussies met klanten over het al dan niet doorvoeren van prijsstijgingen te beperken, is het belangrijk vooraf duidelijke afspraken te maken en deze op schrift te stellen.

Wij kijken graag met u mee naar de inhoud van uw overeenkomst, algemene voorwaarden of de feitelijke situatie en onderzoeken of het doorberekenen van prijsstijgingen mogelijk is.

Het eenzijdig doorvoeren van (hoge) prijsstijgingen is overigens niet altijd zaligmakend. Het kan ook van belang zijn om de goede relatie met een afnemer te bewaren en tot overeenstemming te komen over een deel van de doorberekening van een prijsverhoging. Ook in dat kader denken wij graag met u mee.

Meer weten over dit onderwerp? Of heeft een u andere vraag, neem dan contact op met Sophie Brouwers.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op