Nieuws

VDB Advocaten in het Financieele Dagblad
In de media 18 maart 2020

VDB Advocaten in het Financieele Dagblad

Het FD berichtte recent meerdere keren over de verbeten strijd tussen een MKB-ondernemer en zijn voormalig accountantskantoor Baker Tilly. 
Werktijdverkorting: hoe gaat u te werk?
Advocatuur, Coronavirus: zakelijke keuzes 12 maart 2020 7 min. leestijd

Werktijdverkorting: hoe gaat u te werk?

In ons eerdere artikel hebben wij u al kort geïnformeerd over de loondoorbetaling en het aanvragen van werktijdverkorting indien er een acute verminde[...]
Weg verbreding op grond van erfdienstbaarheid
Advocatuur 12 maart 2020 3 min. leestijd

Weg verbreding op grond van erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak, dienende erf, ten behoeve van een andere onroerende zaak, heersende erf, is bezwaard. H[...]
Autoriteit Persoonsgegevens legt Tennisbond flinke boete op
Advocatuur 6 maart 2020 3 min. leestijd

Autoriteit Persoonsgegevens legt Tennisbond flinke boete op

Op 20 december 2019 (maar pas recent gepubliceerd) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de autoriteit die toeziet op de bescherming en handhavin[...]
Elektronische handtekening altijd rechtsgeldig?
Advocatuur 5 maart 2020 2 min. leestijd

Elektronische handtekening altijd rechtsgeldig?

Geregeld krijgt VDB Advocaten vragen over de geldigheid van de ondertekening van documenten en overeenkomsten. Men vraagt zich daarbij vaak af of een [...]
Corona crisis op de werkvloer
Advocatuur 4 maart 2020 5 min. leestijd

Corona crisis op de werkvloer

Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep en drukt inmiddels ook zijn stempel op de economie en werkgevend Nederland. Reisverboden worden ingestel[...]
Handreiking voor bepalen van stikstofdepositie bij woningbouwprojecten
Advocatuur 27 februari 2020 2 min. leestijd

Handreiking voor bepalen van stikstofdepositie bij woningbouwprojecten

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer als kader vo[...]
Hoge Raad schudt slapende werknemer wakker
Advocatuur 27 februari 2020 3 min. leestijd

Hoge Raad schudt slapende werknemer wakker

Eerder attendeerden wij u op ontwikkelingen rondom het slapend dienstverband en was er veel onduidelijk over de status van dit fenomeen. Het was wacht[...]
Webshophouders opgelet: Definitieve leidraad ‘bescherming van online consument’ gepubliceerd.
Advocatuur 26 februari 2020 4 min. leestijd

Webshophouders opgelet: Definitieve leidraad ‘bescherming van online consument’ gepubliceerd.

Op 11 februari 2020 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de autoriteit die toeziet op de handhaving van regels rondom consumentenbescherming, [...]
Termijn voor vernietiging van een besluit van een VVE
Notariaat 26 februari 2020 2 min. leestijd

Termijn voor vernietiging van een besluit van een VVE

Appartementseigenaren worden minimaal eens per jaar uitgenodigd voor een vergadering van de vereniging van eigenaars. Het kan voorkomen dat u niet in [...]
Vernietiging van de koopovereenkomst wegens misbruik van omstandigheden
Advocatuur 25 februari 2020 3 min. leestijd

Vernietiging van de koopovereenkomst wegens misbruik van omstandigheden

In een recente uitspraak van 27 november 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:8868) heeft de rechtbank Amsterdam zich gebogen over de vraag of bij de verkoop en l[...]
Vraag uit de Privacy praktijk: Mag een accountant in het kader van een controle gegevens van mijn personeel inzien en verwerken?
Advocatuur 29 januari 2020 2 min. leestijd

Vraag uit de Privacy praktijk: Mag een accountant in het kader van een controle gegevens van mijn personeel inzien en verwerken?

In de praktijk komt het (vaak) voor dat uw organisatie derden inschakelt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het inhuren van een advocaat voor een gerec[...]
Let op: meldplicht buitenlandse werknemers per 1 maart 2020!
Advocatuur 29 januari 2020 1 min. leestijd

Let op: meldplicht buitenlandse werknemers per 1 maart 2020!

Met ingang van 1 maart 2020 zal er een meldplicht worden ingevoerd voor buitenlandse werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserlan[...]
Koopoptie of voorkeursrecht in huurovereenkomst overeengekomen?
Advocatuur 24 januari 2020 2 min. leestijd

Koopoptie of voorkeursrecht in huurovereenkomst overeengekomen?

Op 27 november 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland een interessante uitspraak gedaan over de kwalificatie van koopopties en voorkeursrechten in een [...]
Richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen vanaf 1 januari 2020 in werking getreden
Notariaat 24 januari 2020 4 min. leestijd

Richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen vanaf 1 januari 2020 in werking getreden

Op dit moment is er nog geen Nederlandse wettelijke regeling voor grensoverschrijdende omzettingen of splitsingen van vennootschappen. In de praktijk [...]