Geen kabaal in het derde kwartaal: verlenging corona-steunmaatregelen

Geen kabaal in het derde kwartaal: verlenging corona-steunmaatregelen
Advocatuur 2 juni 2021

Afgelopen week heeft het kabinet dan eindelijk de knoop doorgehakt: ook in het derde kwartaal van 2021 kunnen ondernemers een beroep doen op financiële steunmaatregelen.

Verlenging NOW

Hoewel het einde van de coronacrisis reeds in zicht is, heeft het kabinet desalniettemin besloten om de herstel- en steunpakketten grotendeels in huidige vorm te verlengen. Zo informeert het kabinet de kamer in een kamerbrief van 27 mei 2021.

De eerste van te verlengen steunmaatregelen betreft de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Na drie tranches NOW 3, waarvan de laatste aanvraagperiode tot en met 30 juni 2021 loopt, zullen werkgevers over 1 juli tot en met 30 september 2021 zich kunnen beroepen op NOW 4-subsidie.

Om werkgevers maximaal te kunnen ondersteunen is besloten om de NOW 4 niet wezenlijk te laten afwijken van de NOW 3-regeling. Dit betekent dat wederom een minimale drempel van 20% omzetverlies gehaald zal moeten worden en het maximale vergoedingspercentage 85% blijft. Ook zal de forfaitaire opslag 40% blijven en de maximale vergoeding per werknemer nog altijd tweemaal het maximum dagloon bedragen. Tot slot blijft ook de 10% vrijstelling voor het verlagen van de loonsom gedurende de subsidieperiode behouden. Voor het overige is de verwachting ook dat de regeling identiek zal zijn aan de huidige NOW 3-regeling.

Wijziging NOW

Om de regeling actueel te houden zullen wel twee wijzigingen worden doorgevoerd. Enerzijds zal de nieuwe referentiemaand voor de loonsom februari 2021 worden, in plaats van de huidige referentiemaand van juni 2020. Zo hoopt het kabinet aan te sluiten bij een representatievere loonsom.

Anderzijds zal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer tot het omzetbegrip voor de NOW-regeling gerekend worden. Ofwel: ondernemers die naast NOW-subsidie ook een beroep doen op de TVL, zullen niet langer de subsidie die zij op grond van de TVL ontvangen mee hoeven nemen in de berekening van het omzetverlies.

Hoewel de eerste wijziging enkel ziet op de NOW 4, zal de wijziging ten aanzien van de omzetberekening terugwerkende kracht kennen tot en met de NOW 3-regeling. Ondernemers die dus te maken hebben gehad met een lagere NOW-subsidie omdat zij (mede) TVL-subsidie hebben ontvangen, kunnen bij de definitieve vaststelling van de NOW 3-subsidie zich beroepen op deze wijziging en zo (mogelijk) een hoger subsidiebedrag toegekend krijgen.

Tot slot

Op dit moment is enkel nog een kamerbrief gepubliceerd en wordt publicatie van de daadwerkelijke regeling nog afgewacht. De verwachting is dat de bovengenoemde wijzigingen dan ook vastgelegd zullen worden in de regeling. Mochten er tot die tijd nog wijzigingen plaatsvinden in de regeling, of andere aanpassingen in de regeling worden beoogd, dan zullen we u informeren.

Tot slot is nog van belang dat naast de NOW, ook de TVL, Tozo en diverse fiscale maatregelen voor het derde kwartaal van 2021 verlengd zullen worden. Ook hier kunt u (binnenkort)meer informatie over lezen op onze site.

 

Heeft u hulp nodig bij een subsidieaanvraag of wil u meer weten over de NOW? Neem dan contact met Sebastiaan Crauwels op via +31 881 947 760 of stuur een mail naar sebastiaancrauwels@vdb-law.nl

 

 

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op