Nieuwe handelsnaam of wijzigen bestaande handelsnaam? Hier moet u op letten

Nieuwe handelsnaam of wijzigen bestaande handelsnaam? Hier moet u op letten
Intellectueel Eigendom 6 juli 2021

De handelsnaam van een onderneming is van grote waarde voor iedere ondernemer. Het is immers de naam waarmee een ondernemer zich onderscheidt van andere ondernemingen en dus vindbaar is voor klanten, ook online. Het is er ondernemingen dus veel aan gelegen om hun waardevolle handelsnaam te beschermen. In deze blog leggen we uit hoe de bescherming van handelsnamen werkt, wat de risico’s zijn wanneer u inbreuk maakt op de handelsnaamrechten of merkrechten van een andere onderneming en hoe u mogelijk kunt optreden tegen een concurrent die inbreuk maakt op uw handelsnaamrechten.

VDB Advocaten is specialist op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. In dit deel gaan we in op handelsnaamrechten.

Stelt u zich voor dat een concurrent u ineens sommeert het gebruik van uw handelsnaam en domeinnaam te staken. De gevolgen van een dergelijke claim kunnen zeer groot zijn. U mag mogelijk geen gebruik meer maken van uw online domeinnaam en uw handelsnaam mag u niet meer gebruiken op social media-accounts en alle uitingen op uw gebouw, in uw winkel en briefpapier moeten worden verwijderd. Allemaal zeer verstrekkende gevolgen.

Wanneer maakt u inbreuk op een handelsnaam?

Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere) of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden).

Het risico op verwarring wordt beoordeeld vanuit het perspectief van het relevante publiek. Daarbij worden de omstandigheden van het geval in acht genomen. Daaronder valt een globale beoordeling van de visuele (logo’s & andere visuele vormgeving), auditieve en begripsmatige kenmerken die in relatie staan met de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden. Deze maatstaf vereist niet dat er al verwarring bij het publiek heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd geldt ook niet dat iedere vergissing automatisch betekent dat er sprake is van mogelijke verwarring.

Wanneer maakt u inbreuk op een merkrecht?

Indien u een handelsnaam voert, moet u niet alleen rekening houden met oudere handelsnamen, maar ook met geregistreerde merkrechten. Een merkhouder kan namelijk optreden tegen een jongere handelsnaam op grond van artikel 5a van de Handelsnaamwet of op grond van artikel 2.20 lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) of artikel 9 lid 2 of 3 van de Uniemerkenverordening (UMeVo).

Hoe reëel is het risico op een geschil over handelsnamen?

Nu zult u misschien denken dat geschillen zich niet vaak voordoen. Dit is een onterechte aanname. In onze praktijk zien wij veel geschillen voorbijkomen.  Ook worden er regelmatig uitspraken gepubliceerd waaruit blijkt dat geschillen over handelsnamen aan de orde van de dag zijn.

Een kleine greep uit uitspraken uit 2021:

 • Op 16 juni 2021 oordeelde de rechtbank over de vraag of het Dijklander Ziekenhuis door het gebruik van de naam ‘Centrum voor Kinderwens’ en de domeinnaam www.centrumvoorkinderwens.nu - inbreuk pleegde op de handelsnaam ‘Medisch Centrum Kinderwens’ en op het woord/beeldmerk dat voor laatstgenoemde kliniek wordt gebruikt.

 • Op 15 juni 2021 oordeelde de rechtbank in een geschil tussen twee broers die beiden actief zijn in de vastgoed branche dat de ene broer binnen 24 uur na betekening van het vonnis zich dient te (blijven) onthouden van de inbreuk op de handelsnaam van de onderneming van de andere broer.

 • Op 9 juni 2021 verscheen een vonnis van de rechtbank in een geschil tussen de exploitant van Sakura Sushi Bar, tevens houdster van het woordmerk ´Sakura´ en de exploitant van horecagelegenheid Blue Sakura.

 • Een vonnis van de rechtbank van 18 maart 2021 betreft een geschil tussen twee bedrijven in de zwembad branche met de handelsnamen Welson en Wellux. Volgens de rechtbank was er geen sprake van inbreuk op een handelsnaam, maar wel inbreuk op een merkrecht.

 • In een vonnis van 3 maart 2021 oordeelde de rechtbank over een zaak tussen twee bouwbedrijven die al lang naast elkaar bestonden, maar door een naamswijziging ineens in een conflict belandden. Dat de gevolgen verstrekkend zijn voor de verliezende partij zijn wel duidelijk. Zo oordeelde de rechtbank dat de verliezende partij:
   1. Binnen vijf dagen na betekening van het vonnis het gebruik van de handelsnaam gestaakt diende te houden
   2. De domeinnaam aan de andere partij moest overdragen op straffe van een dwangsom van maximaal EUR 300.000,-
   3. Bijna EUR 16.000,- aan advocaatkosten moest betalen.

Hoe kunt u inbreuk op handelsnaamrechten en merkrechten voorkomen?

Bent u een startende ondernemer of bent u voornemens uw handelsnaam te wijzigen, laat u dan goed adviseren over de mogelijke problemen. Met een gedegen onderzoek naar bestaande handelsnamen en merken kunt u problemen voorkomen.

Heeft u een sommatiebrief ontvangen of wil u optreden tegen inbreuk op uw handelsnaam of merkrechten?

Is er een partij die van oordeel is dat u met uw handelsnaam inbreuk maakt op zijn handelsnaamrechten en/of merkrechten? Of heeft u een oudere handelsnaam en/of merkrechten en komt er een concurrent op de markt die in uw vaarwater terecht komt? Laat u dan in alle gevallen adviseren door een juridisch specialist.

Wij helpen u graag bij het bepalen van uw juridische positie bij een conflict aangaande handelsnamen. Onze advocaten intellectueel eigendomsrecht kunnen bijstaan in procedures. Neem vrijblijvend contact op met Pascal van Boxtel, advocaat intellectueel eigendomsrecht, via pascalvanboxtel@vdb-law.nl of bel hem via +31 881 948 587.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op