Ondernemingen verplicht om minder CO2 uit te stoten

Ondernemingen verplicht om minder CO2 uit te stoten
Advocatuur 13 augustus 2021

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat alle ondernemingen een resultaatsverplichting hebben om hun CO2-uitstoot te verminderen. Ook hebben zij een inspanningsverplichting om de CO2-uitstoot van hun zakelijke relaties te voorkomen, op te heffen, dan wel te beperken.

Op 26 mei 2021 stonden de kranten er vol mee: Royal Dutch Shell moet haar CO2-uitstoot met 45% reduceren vóór 2030. Een baanbrekende uitspraak die misschien ver van het bed van de gemiddelde MKB’er af lijkt te staan. Niets is echter minder waar: de rechter heeft geoordeeld dat alle ondernemingen een verantwoordelijkheid hebben om hun uitstoot te reduceren. Daarmee kan deze uitspraak – vooral als het Hof en de Hoge Raad de uitspraak in stand laten – grote gevolgen hebben voor ondernemend Nederland. Maar wat zijn die gevolgen dan precies en hoe gaat u hiermee om?

Een resultaatsverplichting om de uitstoot van uw onderneming te beperken

In de Shell uitspraak oordeelde de rechtbank dat Shell een resultaatsverplichting heeft om haar CO2-uitstoot te beperken met 45% vóór 2030. Dit is een harde eis waardoor dit resultaat moet worden bereikt. Deze verplichting geldt voor alle ondernemingen, groot én klein. Welke reductie er van uw onderneming verlangd mag worden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

CO2 uitstoot inventariseren en inschatten

De mate waarin uw onderneming bijdraagt aan de CO2-uitstoot speelt hierbij onder andere een rol. Vooral bij bedrijven met een hoge CO2-uitstoot zal vereist zijn dat zij hun CO2-uitstoot vóór 2030 met 45% reduceren. Om die reden is het van belang om de CO2-uitstoot van uw onderneming te inventariseren en hier een inschatting van te maken. Aan de hand van deze inventarisatie moet u ‘passende actie’ ondernemen.

Bedrijven moeten ‘passende actie’ ondernemen

Wat als passende actie kan worden aangemerkt, verschilt per geval. Hierbij spelen onder andere de omvang van uw onderneming en de mate waarin de onderneming bijdraagt aan de CO2-uitstoot een rol. Ook de bezwaarlijkheid van de vereiste maatregelen om de CO2-uitstoot te kunnen reduceren is hierbij van belang. Als uw onderneming een hoge CO2-uitstoot heeft, dan is het raadzaam om maatregelen te nemen om deze te reduceren. Dit voor zover dit financieel haalbaar is.

Een inspanningsverplichting om de uitstoot van uw zakelijke relaties te beperken

Tot slot heeft u een inspanningsverplichting om de CO2-uitstoot van uw zakelijke relaties te voorkomen of te beperken. Wat er van u verwacht mag worden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Dit is onder andere afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw zakelijke relatie en of u in staat bent om deze te verminderen. Ondanks het feit dat er hier sprake is van een inspanningsverplichting, kan er in bepaalde omstandigheden veel van u verlangd worden. Het is raadzaam om te allen tijde goed bij te houden welke inspanningen u al heeft geleverd zodat u aantoonbaar kunt maken dat u zich heeft ingespannen.

Meer weten over de verplichtingen voor uw onderneming om de CO2-uitstoot te reduceren? Bel mij voor een vrijblijvend gesprek op +31 881 948 293 of stuur een mail naar moniekverhagen@vdb-law.nl.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op