Welke uitzonderingen heeft een webshop op het herroepingsrecht?

Welke uitzonderingen heeft een webshop op het herroepingsrecht?
Advocatuur 14 september 2022

Webwinkels zijn verplicht om consumenten de mogelijkheid te bieden een koopovereenkomst te ontbinden (herroepen) binnen veertien dagen na ontvangst van het gekochte product. Dit is het herroepingsrecht van consumenten. Er bestaan echter uitzonderingen op het herroeppingsrecht, maar daar ontstaat regelmatig discussie over.

Wanneer heeft de consument geen herroepingsrecht?

Artikel 6:230p BW (onder f) bepaalt dat in het geval van een consumentenkoop geen recht op ontbinding bestaat wanneer het gaat om volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Wat daar precies onder moet worden verstaan is niet altijd duidelijk. Er zijn wel voorbeelden gegeven zoals op maat gemaakte gordijnen en tafels in standaardmaten die niet onder de uitzondering vallen en dus niet zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

In een zaak bij de Geschillencommissie Doe-het-zelf Bedrijven, wilde een consument 3 deuren retourneren omdat hij een verkeerde maat had besteld. Het waren echter geen standaard deuren. De consument kreeg geen gelijk van de Geschillencommissie Doe-het-zelf Bedrijven die oordeelde:

Vast staat dat de consument de deuren heeft besteld en daarbij heeft gekozen uit een aantal door de ondernemer opgegeven specificaties, zoals type, glassoort, vlakliggend, wit, opdek, hoogte, breedte, draai richting en beslag. Door uit deze door de ondernemer genoemde mogelijkheden te kiezen en vervolgens, aldus samengesteld door de consument zelf te bestellen, is er volgens de commissie wel degelijk sprake van een door de consument zelf nader gespecificeerde keuze waarna vervolgens een geheel conform diens wensen gemaakte deur wordt geleverd, die zal afwijken van andere deuren die met andere specificaties kunnen worden besteld. Naar het oordeel van de commissie is er derhalve ook sprake van een gepersonaliseerd product en is er sprake van maatwerk vanwege de combinatie van specificaties waaruit de consument koos.”

Wanneer moet webwinkel herroeping wel accepteren?

In een recente zaak stelde de Rechtbank Midden-Nederland de consument in het gelijk. In die zaak accepteerde de webwinkel geen herroeping van de koopovereenkomst van een tuinhuisje, omdat er volgens de webwinkel sprake is van maatwerk doordat een tuinhuisje speciaal voor de consument in kleur was gespoten en gecoat waarna het tuinhuisje ook snel in elkaar gezet moet worden. De rechtbank vond dit echter onvoldoende voor uitsluiting van het herroepingsrecht. Zo oordeelde de rechtbank:

“In deze zaak staat vast dat het tuinhuisje een standaard huisje was, met vaste afmetingen en dat [eiser] alleen kon kiezen uit zes kleuren en een coating. Het kiezen van één van de (slechts) zes kleuren en een coating als standaardopties is onvoldoende om het tuinhuisje uniek en gepersonaliseerd te noemen. Bij een combinatie van een veelheid aan standaardopties kan wellicht van een gepersonaliseerd product worden gesproken (vgl. Geschillencommissie Doe het Zelfbedrijven 27 januari 2021, nr. 42348/46684), maar in deze zaak is geen sprake van een veelheid aan standaardopties, maar slechts van één of twee. Aldus doet zich geen uitzondering op het herroepingsrecht voor. Irrelevant daarbij is of het tuinhuisje in de gekozen kleur nog makkelijk door [gedaagde] te verkopen is. In het midden kan blijven of [eiser] op de website is gewaarschuwd dat hem geen herroepingsrecht toe zou komen, omdat die waarschuwing in dat geval ten onrechte zou zijn gegeven.”

Autoriteit Consument & Markt kan een last onder dwangsom opleggen

Als webwinkel moet u aan veel regels voldoen, waaronder de verplichtingen omtrent het herroepingsrecht. Doet u dit niet, dan kan de ACM handhaven. Dit ondervond recent ook webwinkel Sneakerstad. Deze webwinkel moet consumenten op tijd hun bestelde producten, zoals schoenen, tassen en riemen, leveren. Ook moet het bedrijf binnen 14 dagen aan consumenten geld terugbetalen als zij een beroep doen op de bedenktijd. De ACM legde een last onder dwangsom van 15.000 euro per week tot een maximum van 150.000 euro.

Wat zijn de uitzonderingen op het herroepingsrecht?

Hoewel er een duidelijke uitzondering op het herroepingsrecht voor ‘custom-made’ producten lijkt te bestaan, blijkt dat over de precieze invulling daarvan soms discussie bestaat. Het is voor u als ondernemer van groot belang zich bewust te zijn van alle regels voor webwinkels, zodat u klanten tevreden houdt en geen kans loopt op handhaving door de ACM.

Wilt u meer weten over regels omtrent webwinkels of intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten of modelrechten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten (Pascal van Boxtel, Sophie Slijkhuis en Julia Driessen).  Zij zijn specialist op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en commerciële contracten. Wilt u op de hoogte worden gehouden over interessante juridische zaken, schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op