Mediation: de meest harmonieuze wijze om uit elkaar te gaan

Mediation: de meest harmonieuze wijze om uit elkaar te gaan
Advocatuur 2 september 2022

Op 9 september 2022 is het de Dag van de Scheiding. Aanleiding om stil te staan bij elf wetenswaardigheden over de meest harmonieuze wijze om de echtscheiding af te wikkelen, namelijk mediation.

 

Wist jij dat …?

 

 1. …wij - in samenwerking met onze strategische alliantiepartner HLB Witlox Van den Boomen - aan echtgenoten die in een echtscheiding liggen, mediation kunnen aanbieden?

 2. …mediation de meest harmonieuze manier is om uit elkaar te gaan? Partijen hebben samen één mediator die de echtscheiding van A tot Z regelt.

 3. …mediation niet voor iedereen geschikt is? Echtgenoten moeten on ‘speaking terms’ zijn en allebei tot doel hebben het huwelijk op een constructieve wijze af te wikkelen.

 4. …onze advocaat-scheidingsmediator ook gespecialiseerd (vFAS) echtscheidingsadvocaat is? Dat betekent dat zij de bevoegdheid heeft om partijen te begeleiden bij de afwikkeling én kan zorgen voor finalisering van de echtscheiding bij de rechtbank en de gemeente.

 5. …een mediationtraject start met het ondertekenen van een overeenkomst waarin de betrokkenen met elkaar de spelregels voor de mediation afspreken? Belangrijke onderdelen zijn vertrouwelijkheid (“partijen moeten vrij met elkaar kunnen spreken”) en transparantie (“er geldt openheid van zaken en iedere partij beschikt over dezelfde informatie”).

 6. …de mediator een neutrale en onpartijdige rol heeft en de mediator een zorgplicht heeft? Deze zorgplicht brengt met zich mee dat beide partijen voorgelicht worden en begrijpen wat de gevolgen zijn van hun afspraken. Niet zelden laten partijen zich separaat ook nog adviseren door hun accountant, belastingadviseur, pensioenadviseur etc.

 7. …de advocaat-scheidingsmediator vanwege het geldende tuchtrecht niet mag fungeren als doorgeefluik? Dat betekent dat de advocaat-mediator bijvoorbeeld niet uitsluitend de afspraken op schrift stelt die partijen onder begeleiding van een andere professional hebben gemaakt. De mediator zal de voorgenomen afspraken minimaal toetsen op hun juridische en fiscale haalbaarheid en nagaan of partijen begrijpen wat zij afspreken.

 8. …een mediationtraject bestaat uit minimaal drie gesprekken met de echtgenoten waarvan verslagen worden opgesteld? Men werkt toe naar het opstellen van een convenant dat de mediator samen met een verzoekschrift bij de rechtbank indient. De rechtbank toetst deze stukken marginaal en spreekt doorgaans op basis van het verzoekschrift en het convenant de echtscheiding uit.

 9. …wij - samen met onze strategische alliantiepartner HLB Witlox Van den Boomen - veel ervaring hebben met echtscheidingen waarbij grote vermogens en/of ondernemingen zijn betrokken? Vanwege de daarbij horende complexe financieel/fiscaal juridische materie is veelal - indien wenselijk - ook een rol weggelegd voor de (belasting)adviseur of accountant.

 10. …uit onderzoek uit 2019 blijkt dat ruim de helft achteraf spijt heeft van de gemaakte (financiële) afspraken? Daarnaast weet bijna de helft van degenen die pensioen tijdens de scheiding aankaarten, niet wat de pensioenafwikkeling voor de eigen financiële situatie betekent. Het is daarom zaak je goed te laten adviseren door specialisten die ervaring hebben met echtscheidingen waarbij ondernemingen en/of grote vermogens zijn betrokken.

 11. …de formele / notariële afwikkeling van de scheiding door VDB Advocaten Notarissen kan worden verzorgd? Wij kunnen jouw echtscheiding dus van A tot Z regelen.

Heb je een vraag over mediation? Neem dan gerust contact op met Debbie Liem. Zij adviseert je graag!

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op