Verhuurder en huurder zijn niet veilig bij handhaven label-C plicht

Verhuurder en huurder zijn niet veilig bij handhaven label-C plicht
Advocatuur 11 september 2020

Vanaf 1 januari 2023 zal ieder in gebruik genomen bedrijfspand moeten voldoen aan de label-C plicht, anders wordt door het bevoegd gezag opgetreden. Bij de verhuur van bedrijfspanden is onduidelijk wie zal worden aangesproken als de verplichting niet wordt nageleefd. In dit artikel leest u hoe u eventuele problemen voorkomt.

Art. 5.11 bouwbesluit maakt het mogelijk dat het bevoegd gezag kan optreden op het moment dat een bedrijfspand wordt gebruikt dat niet voldoet aan de label-C plicht. Het bevoegd gezag kan hiertegen optreden vanaf 1 januari 2023. Het is daarentegen onduidelijk wie het bevoegd gezag kan aanspreken, aangezien het art. 5.11 zich niet uit laat over wie als overtreder wordt aangemerkt. Dit betekent dat zowel verhuurder als huurder het risico lopen te worden aangesproken, middels een waarschuwing, last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete.

Wat houdt de Label-C plicht in?

Een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2 moet in 2023 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter.

Wie heeft feitelijke macht over het bedrijfspand?

In de rechtspraak is bepaald dat degene kan worden aangesproken die de feitelijke macht heeft over het bedrijfspand. Dit is echter vaak onduidelijk. De huurovereenkomst kan uitkomst bieden, maar ook de feitelijke onderlinge verhoudingen tussen verhuurder en huurder kunnen van belang zijn.

Neem Label-C plicht op in huurovereenkomst

In de praktijk zal het vaak de verhuurder zijn die naleving kan afdwingen, echter als de huurovereenkomst anders bepaalt dan gaat dit argument niet op. U kunt denken aan de situatie dat de verhuurder de huurder verplicht tot naleven van de label-C plicht, terwijl de huurder dit niet hoeft te accepteren op grond van de huurovereenkomst of de feitelijke onderlinge verhoudingen. Het bevoegd gezag kan dan zowel huurder als verhuurder aanspreken. Het kan ook voorkomen dat het bevoegd gezag de verkeerde aanspreekt. Het is dus raadzaam dat huurder en verhuurder zich voorbereiden op dit bouwbesluit, waarbij maatwerk is aan te raden.

Geconcludeerd moet worden dat het bouwbesluit onduidelijk is. Het is noodzakelijk dat goede afspraken worden gemaakt tussen de huurder en verhuurder en dat deze worden opgenomen in de (bestaande) huurovereenkomst vóór 1 januari 2023.

Meer weten over handhaving van de label-C plicht en hoe u bovenstaande situatie kunt voorkomen? Neem vrijblijvend contact op met mij op via  tessademos@vdb-law.nl of bel naar +31 (0)88 - 194 8079.


tessa-de-mos-1.pngTessa de Mos is sinds begin 2008 advocaat. Bij VDB Advocaten Notarissen werkt ze als advocaat op de sectie Bouw- en vastgoedrecht. Binnen deze sectie adviseert en procedeert zij over geschillen op het gebied van huur- en vastgoedrecht. Tessa geeft ook trainingen aan ondernemingen op het gebied van de actualiteiten die spelen in het vastgoed. Tessa heeft de Specialisatieopleiding Huurrecht (juni 2013) succesvol afgerond. Hierdoor is Tessa lid van de specialisatievereniging Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA). Daarnaast schrijft ze voor het Bossche Balie Bulletin (BBOB), het vakblad voor en door advocaten van het arrondissement ’s-Hertogenbosch.Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.