mr. Wim Braams

mr. Wim Braams
Advocatuur

 

Wim Braams is sinds 1997 advocaat. Daarvoor was hij werkzaam bij de overheid. Wim heeft dan ook de nodige ervaring op het gebied van bestuursrecht. Hij adviseert en procedeert in bestuursrechtelijke geschillen, te denken valt aan bestemmingsplanwijzigingen, vergunningverlening en handhavingsprocedures. Wim houdt zich daarnaast bezig met vastgoedrecht en is daarbij gespecialiseerd in het huurrecht. Wim is lid van de Vereniging van Huurrechtadvocaten. Wim adviseert op dit vakgebied zowel verhuurders als huurders. Inzet daarbij is het voorkomen van procedures. De client is meer gebaat bij een praktische oplossing. Zo nodig wordt er echter ook geprocedeerd.

 

Wim heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

·        Huurrecht

·        Bestuursrecht

·        Omgevingsrecht

 

Op grond van deze registratie is Wim verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Publicaties

Publicatie over energieakkoord, Het FD, 04 augustus 2015

Discipline:
Advocatuur
Specialisatie:
Bouw- en vastgoed
Vestiging:
Waalre
E-mail:
wim.braams@vdb-law.nl
Telefoon:
+31 (0)88 - 194 8251