Adviseurs Mededingingsrecht | Eindhoven en Den Bosch

Het mededingingsrecht zorgt ervoor dat afspraken tussen ondernemingen verboden worden. Denk aan prijsafspraken of marktverdelingsafspraken tussen concurrenten. Het mededingingsrecht zorgt ook voor een verbod op misbruik van economische machtsposities door ondernemingen. Daarnaast dienen ondernemingen in voorkomende gevallen hun voornemen tot concentratie of oprichting van een joint-venture melden aan de toezichthouder.

Mededingingsrecht advocaten | Eindhoven en Den Bosch

Onze mededingingsrecht advocaten adviseren en procederen over mededingingsvraagstukken in brede zin. Zij hebben ruime ervaring in het bijstaan van ondernemingen in procedures tegen de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

In Nederland is toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) exclusief bevoegd om boetes op te leggen aan ondernemingen en natuurlijke personen die in strijd met de mededingingsregels handelen. In civiele procedures wordt ook steeds vaker een beroep op het mededingingsrecht gedaan. Onze mededingingsrecht advocaten kunnen u in dat geval bijstaan.

Volledig mededingingsrechtelijke spectrum

Op het gebied van het mededingingsrecht adviseren en begeleiden wij ondernemingen (en natuurlijke personen) bij onder andere:

  • opstellen en beoordelen van samenwerkingsverbanden/ samenwerkingscontracten tussen concurrenten;
  • melden van fusies, overnames en oprichting van joint ventures bij de ACM;
  • beoordelen van overnamecontracten en aandeelhoudersovereenkomsten;
  • advies en bijstand bij (kartel)onderzoeken van de ACM en/of de EC, waaronder het begeleiden van een inval/bedrijfsbezoek (‘dawn raid’) en het (mogelijk) daarop volgende sanctietraject;
  • advies en bijstand bij onderzoeken van de ACM m.b.t. oneerlijke handelspraktijken;
  • implementeren van gedragscodes en compliance programma’s;
  • opstellen en beoordelen van commerciële contracten;
  • advies en bijstand in mededingingsrechtelijke kwesties voor de civiele rechter, zoals de toelaatbaarheid van een non-concurrentiebeding.

Multidisciplinair

VDB Advocaten Notarissen benadert juridische vraagstukken altijd multidisciplinair. Dat zit in ons DNA. Wij overleggen zo nodig met belastingadviseurs en accountants om zo tot een juiste advisering te komen. Doordat we deze specialisten als het ware in huis hebben, kunnen we uitermate efficiënt werken. Mocht een vraagstuk een internationale dimensie hebben dan kunt u gebruik maken van ons internationale netwerk.

Onze specialisten