Beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht belastingadviseurs & accountants

Ons DNA

VDB Advocaten is de afkorting van Van den Boomen Advocaten. De oprichter en naamgever van ons kantoor is Piet van den Boomen. Hij was ooit (toen de beroepsregels daaraan niet in de weg stonden) belastingadviseur, accountant en advocaat in één.

Hoewel wij al vele jaren een onafhankelijk en zelfstandig opererend advocatenkantoor zijn, zit de verwevenheid van het juridische met de accountancy & fiscaliteit nu eenmaal in het DNA van ons kantoor. Daarom ligt onze kracht in het bijstaan van belastingadviseurs en accountants, als zij worden betrokken in een beroepsaansprakelijkheidszaak of als tegen hen een tuchtklacht is ingediend. Ons kantoor heeft binnen dit werkterrein een lange historie en veel ervaring opgebouwd.

Expertise fiscaliteit & accountancy

De belastingwetgeving is complex en omvangrijk. Wij beschikken over een groot netwerk van gespecialiseerde professionals op het fiscale en accountancy-gebied. Afhankelijk van de onderliggende fiscale problematiek schakelen wij waar nodig ook de juiste specialist bij. De door ons behandelde problematiek kan onder andere liggen op het gebied van de vennootschapsbelasting, loonheffing, omzetbelasting, het internationaal belastingrecht of estateplanning.

Daarnaast werken wij veelvuldig samen met een ex-accountant die zich samen met ons al jaren toelegt op het behandelen van zaken waarin accountants aansprakelijk zijn gesteld of waarin tegen accountants een tuchtklacht is ingediend. Niet alleen beheerst hij het accountancy-vak, maar ook maakt hij voor onze advocaten schadememo’s, zodat wij een goed beeld bestaat van de mogelijke schade.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar

Wij worden doorgaans in een zaak betrokken op verzoek van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van een accountants- of belastingadvieskantoor. De behandeling vindt dan vaak plaats door een advocaat die ook fiscalist is.

Zo kunnen wij op verzoek van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar een goede en onafhankelijke inschatting geven van hetgeen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot mocht worden verwacht onder de gegeven omstandigheden. Door deze werkwijze is de schadebehandelaar of de ingeschakelde advocaat niet uitsluitend afhankelijk van de mening van de verzekerde (die zelf ook een accountant/belastingadviseur is). Ook kunnen wij – waar nodig - adviseren over de te vormen schadereserve.

Procedure

Indien het onverhoopt tot een procedure mocht komen, gaan wij met gedrevenheid aan de slag om in het belang van de belastingadviseur of accountant de veelal complexe materie op het gebied van de fiscaliteit en de accountancy op een heldere en eenvoudige wijze voor het voetlicht van de rechter te brengen.  

Ook komt het regelmatig voor dat wij op verzoek van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar of de verzekerde een fiscale procedure voeren in het kader van de schadebeperking.

Meer informatie of offerte

Heeft u een vraag over één van onze diensten of wenst u een offerte?

Neem contact op