Teckel Tekk: de non-conforme hond

Teckel Tekk: de non-conforme hond
Advocatuur 28 juni 2019 3 min. leestijd

Het zal u maar overkomen: de teckel van uw dromen blijkt non-conform. De vraag die direct zal rijzen bij u: hoe kan een hond non-conform zijn? Dit verbazingwekkende fenomeen speelde zich begin 2019 af en resulteerde in de uitspraak  van de rechtbank Midden-Nederland van 6 februari 2019.

 

De casus

Teckel Tekk blijkt na aankoop niet de pup te zijn die eisers dachten te hebben gekocht. Hij blijkt een erfelijk gebrek te hebben dat voortkomt uit zijn bloedlijn. Daarbij komt dat de omstandigheden waaronder Tekk de eerste weken heeft geleefd, dermate erbarmelijk waren dat hij daaraan vele kwalen heeft overgehouden. De gebrekkige socialisatie heeft zijn weerslag gehad op het gedrag van Tekk. Zo is de hond vanaf het begin extreem angstig, reageert hij slecht op onbekenden en blaft hij uit angst.

 

Non-conformiteit

Een zaak is non-conform als deze, mede gelet op de aard daarvan en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten. In deze casus bleken de ouders van de hond niet degene die vermeldt waren in de koopovereenkomst.

 

Eisers werden vervolgens via Facebook benaderd door ‘mede-gedupeerden’ met hetzelfde probleem, waardoor eisers begonnen te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de fokker. Niet alleen de namen van de ouders in de koopovereenkomst klopten niet, ook is onduidelijk wie Tekk heeft gechipt. De dierenarts die genoemd wordt in het paspoort, blijkt nog nooit honden te hebben gechipt. Dit was voor de rechtbank voldoende om te oordelen dat Tekk niet beantwoordde aan de eigenschappen die eisers op grond van de overeenkomst mochten verwachten.

 

Schadevergoeding

Eisers hebben Tekk laten castreren en zijn met hem naar een gedragstherapeut gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat Tekk iets rustiger werd. Toch zijn eisers gehecht geraakt aan Tekk, waardoor ze geen ontbinding van de koopovereenkomst vorderden, maar overgingen tot het vorderen van schadevergoeding bij de rechter. De rechtbank wees de vergoeding van medische kosten af, nu niet is gebleken dat de gemaakte kosten het gevolg zijn van de tekortkoming van de overeenkomst. Daarnaast zijn de kosten voor het castreren van Tekk nu eenmaal gebruikelijke kosten bij het hebben van een hond. Eisers hebben volgens de rechtbank te weinig gesteld dat er sprake is van immateriële- of toekomstige schade. Ook deze vorderingen wijst de rechter af.

 

Kosten gedragstherapeut

De vergoeding van de kosten voor de gedragstherapie worden wel toegewezen. Het ongewenste gedrag van Tekk vindt zijn basis in de slechte zorg en het weghalen bij de moeder in de eerste levensweken door de fokker. Het gedrag is daaraan te wijten en de fokker is daarvoor aansprakelijk.

 

Mocht u zelf een zaak hebben die non-conform is, of heeft u vragen over non-conformiteit? Dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.