Let op: meldplicht buitenlandse werknemers per 1 maart 2020!

Let op: meldplicht buitenlandse werknemers per 1 maart 2020!
Advocatuur 29 januari 2020 1 min. leestijd

Met ingang van 1 maart 2020 zal er een meldplicht worden ingevoerd voor buitenlandse werkgevers uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland die tijdelijk in Nederland een klus komen verrichten. Deze meldplicht vloeit voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

 

De meldplicht geldt indien sprake is van:

  • Zuivere dienstverlening: een buitenlandse werkgever komt met eigen personeel naar Nederland om onder haar leiding en toezicht een dienst te verrichten;
  • Detachering binnen multinationale concerns: een werknemer van een concern in het buitenland wordt gedetacheerd naar een Nederlandse vestiging van hetzelfde concern;
  • Uitzendarbeid: een buitenlandse uitzendonderneming stelt uitzendkrachten ter beschikking aan een Nederlandse onderneming.

 

De buitenlandse werkgever dient vóór aanvang van de werkzaamheden een melding te doen bij een online meldloket. Hierbij dienen onder meer de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden, de persoonsgegevens van de betreffende werknemers en de contactgegevens van de Nederlandse opdrachtgever te worden ingevuld.

 

De meldplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen die in Nederland tijdelijk werkzaamheden in een zogenoemde “high risk sector” uitvoeren. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de bouw-, metaal- en zorgsector.

 

De Inspectie SWZ is belast met de controle en handhaving van WagwEU en (dus) de meldplicht. De sancties op niet of niet tijdige melding zijn fors: zo geldt er een boete van in beginsel € 12.000,00 per overtreding. Recidivisten kunnen een hogere boete krijgen opgelegd.

 

Klussen die vanaf 1 maart 2020 beginnen kunnen al per 1 februari 2020 worden gemeld. Zorg dat u op tijd bent en voorkom hoge boetes!

 

Mocht u vragen hebben over de meldplicht of over de WagwEU? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.