Aanpassing 5%-regeling bij oplevering nieuwbouw

Aanpassing 5%-regeling bij oplevering nieuwbouw
Notariaat 18 juni 2019 3 min. leestijd

Op 14 mei 2019 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet houdt onder meer een aanpassing van de zogenaamde 5%‑regeling bij oplevering van nieuwbouw in, die per 1 januari 2021 in werking zal treden.

 

Huidige 5%-regeling

De 5%-regeling is een wettelijk recht van de consument-koper. Tot zekerheid voor een correcte oplevering van een nieuwbouwwoning dan wel herstel van geconstateerde gebreken, kan de consument-koper de betaling van (maximaal) 5% van de totale aanneemsom (exclusief meer-/of minderwerk) opschorten totdat een correcte oplevering heeft plaatsgevonden. Deze opschorting vindt plaats door storting van het betreffende bedrag bij de betrokken (project)notaris.

 

Indien de consument-koper zich vervolgens niet binnen drie maanden na de oplevering bij de notaris meldt in verband met geconstateerde gebreken, gaat de notaris na het verstrijken van deze driemaandstermijn over tot het uitkeren van het depotbedrag aan de aannemer. Het initiatief ligt derhalve bij de consument-koper: deze dient zelf te voorkomen dat het depotbedrag wordt uitgekeerd aan de aannemer.

Overigens zijn er – naast voormelde regeling - diverse varianten van de 5%‑regeling, te weten het storten van een waarborgsom of het deponeren van een bankgarantie door de aannemer bij de notaris.

 

Toekomstige 5%-regeling

Vanaf 1 januari 2021 is de aannemer verplicht om op enig moment gelegen tussen één en twee maanden na het tijdstip van oplevering, de consument-koper te berichten dat gemelde driemaandstermijn afloopt. Dit om de consument-koper in de gelegenheid te stellen om aan te geven of deze gebruik wenst te maken van het opschortingsrecht. Een kopie van die brief dient aan de notaris te worden gezonden.

 

De nieuwe wet is streng: indien de notaris geen kopie van de brief heeft ontvangen, mag deze na het verstrijken van gemelde driemaandstermijn het depotbedrag niet uitkeren aan de aannemer (indien de consument-koper geen gebruik maakt van het opschortingsrecht).

 

Conclusie

Voormelde nieuwe 5%-regeling zal voor een lastenverzwaring bij de aannemer zorgen. Daarbij dient de aannemer, gezien gemelde sanctie, alert te zijn op de te hanteren termijnen en de daarbinnen uit te voeren (administratieve) handelingen.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Wieteke van de Vorle-Braat.

 

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.