mr. Evelien Kraaijveld

mr. Evelien Kraaijveld
Notarissen

Evelien is sinds 2004 werkzaam als kandidaat-notaris en sinds september 2019 verbonden aan VDB Advocaten Notarissen.

Evelien is in 2004 in notarieel recht afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg. Evelien houdt zich met name bezig met het ondernemingsrecht en adviseert nationale en internationale cliënten over de verschillende aspecten van het ondernemingsrecht, onder meer in het kader van juridische structuren, (grensoverschrijdende) fusies, splitsingen, overnames en herstructureringen.

Discipline:
Notarissen
Specialisaties:
Ondernemingsrecht, Personen-, familie-, en erfrecht
Vestiging:
Waalre
E-mail:
evelienkraaijveld@vdb-law.nl
Telefoon:
+31 (0)88 - 194 7796