Wettelijke waarschuwingsplicht vergunningen en voorwaarden bij grote bouwprojecten

Wettelijke waarschuwingsplicht vergunningen en voorwaarden bij grote bouwprojecten
Advocatuur, Vastgoed 17 februari 2023

In de bouwbranche zijn verschillende sets voorwaarden in omloop die van invloed zijn op de waarschuwingsplicht van aannemers richting opdrachtgevers. Van belang is om allereerst te bekijken welke voorwaarden van toepassing zijn op het contract. Daarnaast is het van belang om te realiseren dat er ook afwijkende afspraken in het contract zelf kunnen worden opgenomen. In deze blog bespreken we de voorwaarden die van toepassing zijn op grotere bouwprojecten.

 

Meer weten over de vergunningen en voorwaarden bij kleinere projecten? Klik dan hier!

 

In onze vorige blog las u dat de wettelijke waarschuwingsplicht van de aannemer niet ziet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Een afwijkende contractuele afspraak kan ervoor zorgen dat er wel een waarschuwingsplicht is. In deze blog bespreken we daarom welke contractuele afspraken in de UAV 2012 en UAV-GC 2005 staan.

UAV 2012

De UAV 2012 is een afkorting voor de ‘Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012’. Deze voorwaarden past men vaak toe bij de bouw van grotere bouwwerken.

 

Indien de UAV 2012 van toepassing is, geldt de volgende verdeling:

 

  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vergunningen die voor de opzet van het werk vereist zijn. Daaronder valt de omgevingsvergunning voor het bouwen (bouwvergunning) of het oprichten en in werking hebben van een inrichting.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor de vergunningen die betrekking hebben op de wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de vergunningen op basis van de Wet milieubeheer of een vergunning voor het plaatsen van een steiger, hekwerk of materialenopslag.

UAV-GC 2005

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (ook wel de UAV-GC 2005) zijn in de praktijk van toepassing op geïntegreerde bouwcontracten. In veel gevallen betekent dit dat de aannemer het bouwontwerp maakt én de bouwwerkzaamheden uitvoert. Ook kan men hiermee het meerjarig onderhoud van het bouwwerk regelen.

 

Uit de Model Basisovereenkomst behorende bij de UAV-GC 2005 blijkt dat er drie soorten vergunningen zijn:

 

  1. Vergunningen voor de opzet van het werk en/of realisatie van het meerjarig onderhoud.
  2. Vergunningen voor het gebruik van het werk.
  3. Overige vergunningen.

Volgens de UAV-GC 2005 is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de in de bijbehorende ‘annex’ opgenomen vergunningen. Voor de overige vergunningen is de aannemer verantwoordelijk. Controleer deze bijlage dus goed.

Verantwoordelijkheid aanvragen vergunningen

De aannemer kan op grond van het contract of de voorwaarden verantwoordelijk zijn voor het aanvragen van vergunningen. Indien de UAV 2012 van toepassing is, geldt dat de aannemer in principe verantwoordelijk is voor de vergunningen die betrekking hebben op de manier waarop men het werk uitvoert. Indien de UAV-GC 2005 van toepassing is, geldt dat in de bijlage afspraken gemaakt kunnen worden over de wie verantwoordelijk is voor welke vergunningen. In onze volgende blog worden de voorwaarden die voornamelijk worden toegepast bij kleinere bouwprojecten ten opzichte van (consument)opdrachtgevers besproken.

 

Meer weten over de contracten, voorwaarden of vergunningen voor uw bouwproject? Neem dan contact op met Manon van den Oord via manon.oord@vdb-law.nl of bel haar via +31 881 948 178.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op