Moeten aannemers hun opdrachtgevers wijzen op vereiste vergunningen?

Moeten aannemers hun opdrachtgevers wijzen op vereiste vergunningen?
Advocatuur, Blog, Vastgoed 17 februari 2023

Als aannemer heeft u een wettelijke waarschuwingsplicht. Die geldt zowel bij het aangaan als tijdens de uitvoering van het contract. De Wet Kwaliteitsborging Bouw scherpt deze waarschuwingsplicht aan. In deze blog leest u of de wettelijke waarschuwingsplicht ook geldt ten aanzien van de omgevingsvergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk.

Waarvoor moet een aannemer waarschuwen?

Een aannemer moet zijn opdrachtgever waarschuwen voor problemen van bouwtechnische aard. Denk daarbij aan:

 

  • Een fout in het bouwplan of de berekeningen.
  • Grondstoffen of hulpmiddelen van opdrachtgever die ongeschikt of gebrekkig zijn.
  • Een onjuistheid in de gegeven opdracht.

Voldoet de aannemer niet aan de waarschuwingsplicht, dan is hij/zij aansprakelijk voor de gevolgen.

Aanscherping waarschuwingsplicht

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal de wettelijke waarschuwingsplicht van de aannemer aanscherpen. Naar verwachting zal deze wet per 1 januari 2024 inwerkingtreden. Deze wet bepaalt dat de aannemer bij een bouwwerk de waarschuwing schriftelijk én ondubbelzinnig moet geven. Ook stelt deze wet dat de aannemer tijdig op de mogelijke gevolgen voor de correcte nakoming van het contract moet wijzen. De waarschuwingsplicht wordt hiermee inhoudelijk niet uitgebreid.

Ziet de wettelijke waarschuwingsplicht ook op de vereiste vergunning(en)?

Het niet-aanvragen van een omgevingsvergunning terwijl deze wel vereist is, geldt niet als een onjuistheid in de opdracht. Dit betekent dat de wettelijke waarschuwingsplicht niet inhoudt dat een aannemer moet wijzen op de vereiste vergunningen. De Hoge Raad bevestigde dit recentelijk op 25 november 2022.

 

Wel kan een aannemer op een andere grond verplicht zijn om aan de opdrachtgever mede te delen dat er mogelijk een omgevingsvergunning nodig is. Denk daarbij aan een waarschuwingsplicht op grond van de redelijkheid en billijkheid of aan een afwijkende contractuele afspraak. Voornoemde wettelijke waarschuwingsplicht is namelijk niet van dwingend recht. Dat betekent dat u hierover in het contract afspraken kunt maken.

Let op bij afwijkende contractuele afspraken!

De Hoge Raad bevestigde dat de wettelijke waarschuwingsplicht van een aannemer niet ziet op het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning(en). Toch kunnen er binnen de bouwbranche in de voorwaarden afwijkende afspraken bestaan die ervoor zorgen dat er wel een waarschuwingsplicht is. Daarover lees je meer in onderstaande blogs:

Meer weten over de vergunningen en voorwaarden bij kleine projecten? Klik dan hier!
Meer weten over de vergunningen en voorwaarden bij grote projecten? Klik dan hier!


Meer weten over de waarschuwingsplicht, een aansprakelijkheidskwestie of de vereiste vergunningen voor een bouwproject? Neem dan contact op met Manon van den Oord via manon.oord@vdb-law.nl of bel haar via +31 881 948 178.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op