Werknemer wordt op staande voet ontslagen na vakantie in een “code-oranje-land”

Werknemer wordt op staande voet ontslagen na vakantie in een “code-oranje-land”
Advocatuur 29 april 2021

De mei- en zomervakantie staan weer voor de deur. Dit roept zowel bij werkgevers als werknemers de nodige vragen op over de mogelijke risico’s die een vakantie tijdens de coronapandemie met zich kunnen brengen. Eén van deze risico’s realiseerde zich in een zaak die aanhangig werd gemaakt bij de rechtbank Limburg. De kantonrechter heeft in deze zaak geoordeeld dat een werknemer terecht op staande voet is ontslagen, nadat hij – ondanks het verbod van zijn werkgever daartoe - toch op vakantie was gegaan naar “code-oranje-land” Polen. Wat was er precies aan de hand? 

Feiten en omstandigheden

Er is in deze zaak sprake van een werknemer die sinds oktober 2019 voor bepaalde tijd in dienst is als heftrucoperator. Al in november 2019 ontvangt werknemer een eerste officiële waarschuwing. Ook in januari 2020 en mei 2020 ontvangt werknemer wederom officiële waarschuwingen wegens misdragingen op de werkvloer. Bij het geven van de laatste waarschuwing informeert werkgever werknemer dat zij bij een volgende overtreding zal overgaan tot het per direct beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Begin oktober 2020 kondigt werknemer aan dat hij slechts tot december 2020 wil werken, aangezien hij daarna met zijn vrouw naar Polen vertrekt. Daarbij verzoekt hij zijn werkgever een brief op te stellen waaruit blijkt dat zijn arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, om zodoende aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering. Werkgever wil hieraan niet meewerken, waarna werknemer alsnog besluit tot de einddatum van zijn arbeidsovereenkomst (13 maart 2021) in dienst te blijven.

Eind november 2020 stopt werknemer eerder met werken vanwege pijnklachten, zonder zijn leidinggevende hierover in te lichten. Werkgever spreekt werknemer hierop aan. In dit gesprek deelt werknemer mede dat hij begin december wil afreizen naar Polen, waarop werkgever laat weten dat zij hiermee niet instemt. Redenen hiervoor zijn enerzijds de coronapandemie en daarmee samenhangende verplichte quarantaineperiode en anderzijds omdat werknemer zich moet laten beoordelen door de bedrijfsarts. Als gevolg van zijn pijnklachten werd werknemer op 7 december uitgenodigd bij de bedrijfsarts, waar hij niet verschijnt. Werknemer informeert werkgever dat hij in Polen is, waarna werkgever besluit om werknemer op staande voet te ontslaan.

Beoordeling kantonrechter

Werkgever is van mening dat werknemer ervan op de hoogte had kunnen zijn dat hij op staande voet zou worden ontslagen indien hij op vakantie zou gaan naar Polen. Bovenal nu Polen op dat moment werd aangemerkt met code-oranje als gevolg van de coronapandemie. Daarnaast speelt mee dat werkgever vlak voor de vakantie aan werknemer had medegedeeld geen toestemming hiervoor te verlenen en bovendien was in eerdere schriftelijke waarschuwingen aan werknemer gecommuniceerd dat hij zich geen misstap meer kon veroorloven.

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet inderdaad rechtsgeldig is gegeven. De eerdere officiële waarschuwingen waren niet altijd gestoeld op ernstige feiten, maar van belang is tevens dat de gebeurtenissen in een relatief korte periode na elkaar hebben plaatsgevonden. Het was dan ook zeer duidelijk dat een volgende misdraging zou leiden tot een ontslag op staande voet. 

Bovendien had werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang om werknemer niet toe te staan op vakantie te gaan naar Polen, aangezien werknemer bij terugkomst in Nederland een quarantaineverplichting had van tien dagen en hij zijn functie niet vanuit huis kon uitoefenen. De kantonrechter oordeelt dan ook dat er sprake is van een dringende reden aan de kant van de werkgever om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, waardoor het ontslag op staande voet stand houdt.

Tips voor de praktijk

Uit deze uitspraak volgt dat er aan de kant van werkgevers sprake kan zijn van een zwaarwegend belang om een vakantie naar een code-oranje-land te verbieden. Om vervelende situaties te voorkomen, raden wij werkgevers aan om werknemers te wijzen op regels die de onderneming hanteert rondom vakanties naar een code-oranje/rood-land en de daaropvolgende quarantaineplicht. Voor overige tips met betrekking tot de vakanties van werknemers, verwijzen wij graag naar dit artikel.

Heeft u vragen over hoe om te gaan met werknemers die afreizen naar risicogebieden? Neem dan contact op met Cristel Seijger (via cristelseijger@vdb-law.nl) of Lieve Holterhues (via lieveholterhues@vdb-law.nl).

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.