Incidenteel loon wordt uit loonsom gefilterd na aantekenen bezwaarschrift bij UWV

Incidenteel loon wordt uit loonsom gefilterd na aantekenen bezwaarschrift bij UWV
Advocatuur 6 december 2021

Enige tijd geleden heb ik u in dit artikel geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij het UWV wanneer u het vermoeden heeft dat uw onderneming onrechtmatig wordt gecorrigeerd op de definitieve tegemoetkoming NOW 1.0. Voornoemd artikel schreef ik naar aanleiding van verschillende Kamerbrieven waarin de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, had aangegeven dat het wellicht toch mogelijk was om rekening te houden met incidentele beloningen in de referentiemaand, die hebben geleid tot een niet-representatieve loonsom. Wij hebben inmiddels namens één van onze klanten bezwaar aangetekend en in dit artikel informeer ik u graag over de beslissing van het UWV hierop.

Bezwaar aantekenen

Minister Koolmees heeft in een Kamerbrief van 22 maart 2021 aangegeven dat hij het UWV heeft gevraagd om bij de subsidievaststelling in bezwaar nadrukkelijk rekening te houden met incidentele beloningen in de referentiemaand, die mogelijk hebben geleid tot een niet representatieve loonsom. Door deze mededeling lijkt de deur naar een minder onrechtvaardige NOW-regeling te zijn geopend. Dit was de aanleiding  om – namens een klant – bezwaar aan te tekenen bij het UWV. De betreffende klant had namelijk in januari 2020 aan (een deel van) haar werknemers, naast het reguliere loon, extra incidenteel loon betaald. Dit incidentele loon kan - onder andere - bestaan uit een overuren, 13e maand, verlofuren en/of bonussen.

Beslissing UWV

De ervaring leert ons dat het UWV het advies van Minister Koolmees ter harte heeft genomen. Er is door het UWV  uitgebreid onderzoek gedaan naar de incidentele loonbetalingen van de klant. Bovendien hebben er meerdere besprekingen tussen onze advocaten en het UWV plaatsgevonden, waarbij het UWV goed voorbereid voor de dag kwam, gericht vragen stelde en  meedenkend overkwam.

 

Het UWV heeft op basis van alle informatie die zij van ons hebben ontvangen een nieuwe berekening gemaakt, waarbij de incidentele loonbetalingen (waaronder verlofuren, overuren en winkelbonussen) uit de loonsom van de referentiemaand zijn gefilterd. Dit heeft een meer representatieve loonsom tot gevolg, waardoor de klant aan de hand van de nieuwe berekening niet meer onrechtmatig wordt gecorrigeerd op de definitieve tegemoetkoming NOW 1.0. Kortom, het UWV heeft de NOW-regeling ruim uitgelegd, wat positief heeft uitgepakt voor onze klant!

Tips voor de praktijk

Indien de referentiemaand januari 2020 geen representatieve maand is door incidentele beloningen, is het aantekenen van bezwaar bij het UWV aan te raden. Houd er wel rekening mee dat de procedure redelijk wat tijd in beslag kan nemen, doordat het UWV zeer uitgebreid – op werknemersniveau – onderzoek doet naar de incidentele loonbetalingen. Van belang hierbij is dan ook dat uw organisatie de loonadministratie op orde heeft. Daarnaast dient u rekening te houden met de bezwaartermijn; bezwaar aantekenen is namelijk alléén mogelijk binnen 6 weken na de beslissing van het UWV. Onze advocaten ondersteunen u graag bij het opstellen en indienen van het bezwaarschrift.

 

Meer weten over de mogelijkheden om bezwaar in te dienen tegen een vaststellingsbesluit en/of invorderingsbeschikking van het UWV inzake de NOW? Neem dan contact op met Lieve Holterhues via lieve.holterhues@vdb-law.nl of via +31 881 947 748 of met Sandra van den Hazelkamp via sandra.hazelkamp@vdb-law.nl of via +31 881 948 446.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op