Enorme huurverhoging op basis van CPI: kan dat zomaar?

Enorme huurverhoging op basis van CPI: kan dat zomaar?
Advocatuur, Vastgoed 4 juli 2023

Veel huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten kennen opties voor jaarlijkse huurprijsverhoging op basis van een ‘huurprijsindexatieclausule’. Vaak kennen de toepassende algemene bepalingen een specifieke berekeningsmethode die is gebaseerd op de inflatie (consumentenprijsindex, CPI). Door de enorm hoge inflatie van afgelopen jaar zijn huurverhogingen van 14,5% geen uitzondering. Zijn deze wel houdbaar?

Consumentenprijsindex (CPI) en huurprijsverhogingen

Elke maand publiceert het CBS over de prijsontwikkelingen. De jaarmutatie van de CPI van het CBS geeft een belangrijke indicatie voor de op dat moment stijgende of dalende inflatie. In de algemene bepalingen voor kantoorruimte (en andere bedrijfsruimte) en de algemene bepalingen voor winkelruimte (en andere bedrijfsruimte) is voor de huurverhoging dan ook aangesloten bij de CPI van het CBS.

Houden de enorme huurverhogingen stand?

Door de enorm stijgende inflatie kunnen verhuurders in veel gevallen uitzonderlijk hoge huurprijsverhogingen doorvoeren. Inmiddels is er een uitspraak van de voorzieningenrechter Den Haag over deze problematiek. Nu de berekeningsmethode in deze specifieke situatie tot een te hoog, niet reëel prijsindexcijfer leidde, oordeelt de rechter in het voordeel van de huurder. De verhuurder mag de huurprijsverhoging van maar liefst 14,5% daarom niet doorvoeren.

 

Een belangrijke omstandigheid die daarbij een rol speelt, is dat het CBS per juni 2023 een nieuwe berekeningsmethode toepast. Volgens het CBS was de voormalige berekeningsmethode namelijk niet (meer) juist gelet op de invloed van de explosief gestegen energieprijzen. De voorzieningenrechter oordeelt daarom dat het op voorhand voldoende aannemelijk is dat de toepassing van de oude berekeningsmethode onredelijk uitpakt. Ter indicatie: concreet zou de CPI bij een juiste berekening op september 2022 uitkomen op een percentage gelegen tussen de 7,6% en 8,1%.

 

In dit geval hadden verhuurder en huurder volgens de voorzieningenrechter in overleg moeten treden over een aangepast indexcijfer en zo nodig om een (bindend) advies moeten vragen van de directeur van het CBS.

 

Kortom, in bepaalde gevallen zullen extreme huurprijsverhogingen geen stand houden.


Wilt u meer weten over de indexering van uw huurprijs of andere huurprijsverhogingen? Neem dan contact op met onze vastgoedsectie.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op