7 aandachtspunten voor ondernemers tijdens de coronacrisis

7 aandachtspunten voor ondernemers tijdens de coronacrisis
Coronavirus: zakelijke keuzes, Notariaat 9 april 2020 2 min. leestijd

De continuïteit van veel ondernemingen is in gevaar. Wij zien in de praktijk dat ondernemers veel vragen hebben, zowel op financieel, fiscaal als op juridisch gebied. Deze vragen hebben betrekking op onderstaande thema’s.

1. Calamiteitenregeling in geval van ontstentenis of belet

Kan uw bedrijf doorgaan als u niet meer in staat bent als bestuurder van een onderneming uw taak te vervullen? Wat gebeurt er als u enig bestuurder bent of indien alle bestuurders onverhoopt ziek worden? Hebt u nagedacht over wat er in zo’n geval moet gebeuren?

2. Algemene vergaderingen tijdens de coronacrisis

Een fysieke vergadering kan vanwege het coronavirus onwenselijk of anderszins onmogelijk zijn, terwijl het wel nodig is dat belangrijke besluiten worden genomen. Kunnen vergaderingen op een andere manier plaatsvinden, bijvoorbeeld digitaal? 

3. De mogelijkheid tot het uitkeren van dividend

Naast dat de onderneming nog winst maakt, zal er ook voldoende liquiditeit moeten zijn. Kan er dan nog wel dividend worden uitgekeerd? En als het besluit al veel eerder is genomen? Het is ook mogelijk om dividend om te zetten in een geldlening, zodat er zekerheid kan worden gevestigd.

4. Het vestigen van zekerheden op interne schuldverhoudingen en geldleningen

Heeft u al voorzorgsmaatregelen genomen in verband met een mogelijk faillissement, zoals het vestigen van bijvoorbeeld een pandrecht op interne vorderingen zoals geldleningen?

5. De kroonjuwelen van de onderneming

In geval van faillissement van een vennootschap gaan ook de kroonjuwelen verloren. De curator zal alle vermogensbestanddelen verkopen ten einde de schuldeisers te voldoen. Het kan derhalve raadzaam zijn om deze kroonjuwelen veilig te stellen.

6. De bedrijfsopvolgingsregeling

Indien een onderneming als gevolg van de coronacrisis minder waard wordt, is dat een goede gelegenheid om opvolgers te laten toetreden tot de onderneming. Bij deze versnelde bedrijfsopvolging kan gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

7. Fusie, splitsing of liquidatie

Herstructurering door middel van fuseren, splitsen of ontbinden kan een oplossing zijn om (een gedeelte van) het bedrijf veilig te stellen, om krachten te bundelen met andere ondernemingen dan wel om de structuur op te schonen.

Indien u vragen heeft over een van de bovengenoemde thema’s, neem dan gerust contact op met mr. Evelien Kraaijveld via evelienkraaijveld@vdb-law.nl of +31 (0)88 - 194 7796. Zij kan u adviseren over de juridische gevolgen van het coronavirus op uw onderneming.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op