mr. William Kuijpers

mr. William Kuijpers
Notariaat

William is werkzaam als notaris/partner in de sectie vastgoed van VDB Advocaten Notarissen.

In deze functie houdt hij zich bezig met vrijwel alle privaatrechtelijke aspecten van vastgoed, zowel in de commerciële als de particuliere sector (waarbij de nadruk op de eerstgenoemde sector ligt). Hierbij valt te denken aan (advies)werkzaamheden ten aanzien van:

  • Overdrachten;

  • Financieringen en zekerheidsrechten;

  • Beperkte rechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpachtrechten en/of opstalrechten);
  • Appartementsrechten;
  • Mede-eigendom (beheerovereenkomsten en mandeligheid);
  • Nieuwbouwprojecten.

Hij is gespecialiseerd in het appartementsrecht en heeft daarnaast bijzondere interesse in de leerstukken onroerende zaak, bestanddeelvorming en natrekking.

William volgde de studies Notarieel en Fiscaal recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, voltooide in 2019 de specialisatieopleiding Grotius Onroerend Goed (cum laude) en is lid van de Vereniging Notariële Registergoed Specialisten.

Discipline:
Notariaat
Specialisatie:
Bouw- en vastgoed
Vestiging:
Waalre
E-mail:
william.kuijpers@vdb-law.nl
Telefoon:
+31 (0)88 - 194 8412