Privacy advocaat nodig? | VDB Law

Uw expert op het gebied van privacy wetgeving

Bent u op zoek naar specialistische kennis of advies op het gebied van privacyrecht? Ons team van privacy advocaten in Waalre en Rosmalen staat graag voor u klaar. Of het nu gaat om snel advies of een uitgebreid traject op het gebied van AVG,  Intellectueel Eigendom, IT-recht of andere privacy gerelateerde vraagstukken. U bent bij VDB Advocaten Notarissen aan het juiste adres.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn op het gebied van Privacy wetgeving?
Onze adviseurs in Rosmalen en Waalre, regio Den Bosch en Eindhoven staan u graag te woord.

Neem vrijblijvend contact op

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy wet- en regelgeving is onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Deze wetten worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

In de AVG en UAVG zijn zowel verplichtingen voor organisaties als rechten voor natuurlijke personen (ook wel betrokkenen genoemd) opgenomen. Het is voor organisaties dan ook van belang op de hoogte te zijn van deze wet- en regelgeving en deze ook na te leven.

Verplichtingen AVG voor bedrijven

Voorbeelden van verplichtingen die uit de privacy wet- en regelgeving voortvloeien zijn onder andere dat:

 • verwerking van persoonsgegevens enkel is toegestaan indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat;
 • organisaties persoonsgegevens zorgvuldig dienen te verwerken, door bijvoorbeeld voldoende technische en/of organisatorische (beveiligings-) maatregelen te treffen;
 • persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is (organisaties dienen te beschikken over een bewaartermijnenbeleid);
 • er niet meer persoonsgegevens mogen worden verwerkt dan noodzakelijk is (principe van dataminimalisatie);
 • organisaties voldoen aan informatieverplichtingen jegens personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt (ook wel betrokkenen genoemd), zoals het recht op bezwaar tegen de verwerking of aanpassing, aanvulling en/of verwijdering van de persoonsgegevens.

Schending van privacy wet- en regelgeving en de gevolgen

Het niet naleven van de privacy wet- en regelgeving kan vergaande gevolgen hebben. De AP heeft de bevoegdheid op eigen initiatief en/of naar aanleiding van een klacht onderzoek te doen naar de naleving van de AVG en UAVG.

Indien de AP een schending van de AVG en/of UAVG constateert, heeft de AP de bevoegdheid om verschillende soorten sancties op te leggen. De sancties die de AP op kan leggen zijn onder andere boetes die kunnen oplopen tot 20 miljoen of 4 % van de wereldwijde omzet van een organisatie of een verbod tot het voortzetten van een organisatie. De AP heeft boetebeleidsregels waarin bandbreedtes van boetes worden genoemd.

Daarnaast kan door natuurlijke personen middels een civiele procedure schadevergoeding worden gevorderd op grond van een onrechtmatige daad. Hoewel het in dit geval doorgaans om relatief lage bedragen gaat, geldt hier ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Maak kennis met onze Privacy Advocaten

Ons team van privacy advocaten en juristen adviseert ondernemingen en organisaties van alle soorten en maten in diverse sectoren zoals de zorg, onderwijs, IT, (e)commerce, zakelijke en financiële dienstverlening, gereguleerde markten/ACM, voeding en vastgoed.

De privacy advocaat van VDB Law heeft zich gespecialiseerd in de privacy wet- en regelgeving en is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het privacyrecht. Wij adviseren organisaties over het hoe op een verantwoordelijke en praktische manier om te gaan met de privacy wet- en regelgeving.

Onze privacy specialisten

Onze diensten

De privacy compliance diensten die ons team aanbiedt bestaan onder andere uit:

 • begeleiding bij privacy vraagstukken binnen uw organisatie;
 • het beoordelen en opstellen van een privacy- en cookiebeleid;
 • het beoordelen en opstellen van verwerkersovereenkomsten;
 • het beoordelen en opstellen van verwerkingsregisters;
 • het beoordelen en opstellen van datalekregisters en datalekprotocollen;
 • het beoordelen en opstellen van een beveiligingsbeleid;
 • het in kaart brengen van privacyrisico’s door middel van een Data Protection Impact Assessment (DPIA);
 • het verzorgen van (inhouse) workshops en trainingen over privacywetgeving;
 • begeleiding bij datalekken en het opstellen van meldingen aan de AP.
 • Daarnaast heeft ons team van privacy advocaten en juristen ervaring met procedures binnen het privacyrecht en kunnen wij u dan ook goed adviseren over de kansen en risico’s.

Neem contact op!

Interesse?

Het is voor organisaties van groot belang op de hoogte te zijn van de privacy wet- en regelgeving en deze na te leven. Het privacy team van VDB Advocaten helpt u op een praktische manier te navigeren door de privacy wet- en regelgeving, afgestemd op de behoeften van uw organisatie.

Neem daarom contact op met een van onze privacy advocaten of juristen. Wij helpen u graag verder om uw organisatie AVG-proof te maken.

 

Contact

De privacy advocaat van VDB Law

Ons team van privacy advocaten en juristen adviseert ondernemingen en organisaties van alle soorten en maten in diverse sectoren zoals de zorg, onderwijs, IT, (e)commerce, zakelijke en financiële dienstverlening, gereguleerde markten/ACM, voeding en vastgoed.

40 Adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.