Wijzigingen regelgeving sociale huursector in aankomst

Wijzigingen regelgeving sociale huursector in aankomst
Advocatuur 1 oktober 2020

Het wetsvoorstel huur- en inkomensgrenzen moet het mogelijk maken dat de huidige krapte op de woningmarkt afneemt voornamelijk in de sociale huursector. Om dit te realiseren verlaagt minister Ollongren de inkomensgrenzen voor sociale huur en vergroot de mogelijkheden tot inkomensafhankelijke huurverhogingen.

Verlaging toewijzingsgrens

In het huidige systeem is een onderscheid gemaakt tussen de inkomensgrenzen van alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens en drie- of meerpersoonshuishoudens. Een ieder van deze huishoudens kan in aanmerking komen voor sociale huur, mits hun inkomen de toewijzingsgrens niet overstijgt. Het nieuwe wetsvoorstel maakt het voor alleenstaanden moeilijker om aanspraak te maken op een sociale huurwoning, aangezien de toewijzingsgrens zakt naar € 35.938,- (was € 39.000,-). Hierdoor vallen alleenstaanden eerder onder de middeninkomens.

Huurverhoging mensen met middeninkomens

Een andere vernieuwing die het wetsvoorstel met zich meebrengt, is dat de vergrote groep middeninkomens die in een sociale huurwoning wonen een forse huurverhoging tegemoet kunnen zien. Afhankelijk van huishoudgrootte en inkomen kan het elk jaar gaan om maximaal € 50,- of € 100,- per maand. Volgens de minister komt er op deze manier meer balans tot stand tussen de prijs en kwaliteit van de woning. Mensen met middeninkomens worden op deze manier meer gestimuleerd om te gaan kijken naar woningen in de hogere huursegmenten. Hierdoor zou een betere doorstroom gewaarborgd zijn, aldus de minister.

Rol belastingdienst

Bent u verhuurder en wilt u bepalen of u een huurverhoging kunt doorvoeren, dan kunt u de hulp van de belastingdienst inschakelen. De belastingdienst verstrekt alleen de gegevens waaruit blijkt in welke inkomenscategorie de huurder(s) vallen. Het daadwerkelijke inkomen en gegevens over de samenstelling van het huishouden  worden niet verstrekt door de belastingdienst. Dit betekent dat u als verhuurder hier zelf de zorg voor zal moeten dragen.

 

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen dan kan dit de nodige consequenties voor u meebrengen. Enerzijds kunt u buiten de boot vallen als u aanspraak wenst te maken op een sociale huurwoning. Anderzijds kunt u te maken krijgen met een hogere huur als uw inkomen dat toelaat. Bent u daarentegen verhuurder dan zal u ook met het nieuwe wetsvoorstel rekening mogen houden en aan uw huurders hogere huurprijzen kunnen doorberekenen.

Meer weten over het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen en welke gevolgen het wetsvoorstel voor u kan hebben? Neem vrijblijvend contact op met de huurrechtspecialisten van VDB Advocaten!

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.