Tips and tricks voor het opstellen van een koopoptie

Tips and tricks voor het opstellen van een koopoptie
Notariaat 30 oktober 2019 3 min. leestijd

Een koopoptie kan in de praktijk ongunstig uitvallen voor zowel de gerechtigde als de eigenaar van de zaak als de voorwaarden van de koopoptie niet voldoende zijn omschreven. Daarom wordt in dit artikel aandacht besteed aan het vormgeven van een koopoptie door middel van het geven van enkele tips and tricks.

 

Een recht van koop of een koopoptie is een wilsrecht dat aan de gerechtigde voor een bepaalde of onbepaalde tijd de bevoegdheid geeft om een zaak te kopen op vooraf afgesproken voorwaarden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een huurovereenkomst waarin ten behoeve van een huurder een koopoptie wordt opgenomen. De huurder hoeft in dat geval in beginsel enkel aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van de koopoptie om de koop van het gehuurde tot stand te brengen. Het niet voldoende omschrijven van een koopoptie kan tot discussies tussen partijen leiden en leiden tot perikelen omtrent de uitleg van de tekst van de koopoptie.

 

Bij het vormgeven van een koopoptie dienen ten minste de volgende aspecten te worden vastgelegd:

  • Stel vast op welke wijze de koopprijs zal worden bepaald. Geef bijvoorbeeld aan dat de koopprijs te zijner tijd wordt vastgesteld op basis van taxaties van één of meer deskundigen;
  • Stel vast of de koopoptie voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt verleend;
  • Stel vast of zekerheid door de eigenaar van de zaak gesteld moet worden voor de nakoming van de koopoptie;
  • Stel vast wat er gebeurt op het moment dat de gerechtigde en de eigenaar een geschil hebben;
  • Stel vast wat er gebeurt op het moment dat de eigenaar de zaak (ondanks de koopoptie) heeft overgedragen aan een derde. Is er een direct opeisbare boete verschuldigd? Kan de gerechtigde aanspraak maken op een schadevergoeding?;
  • Stel vast op welke wijze de communicatie zal gaan verlopen op het moment dat de koopoptie ingeroepen wordt;
  • Schenk aandacht aan de overdraagbaarheid en het einde van de koopoptie.

 
Deze tips and tricks zijn niet uitputtend aangezien per geval beoordeeld dient te worden welke aspecten relevant zijn voor de vormgeving van de koopoptie. Wellicht is er sprake van bijzondere voorwaarden of omstandigheden.

 

Wij adviseren u graag bij het opstellen van een koopoptie. Voor meer informatie of advies over het vormgeven van een koopoptie in een specifiek geval kunt u daarom contact opnemen met Dunja Kochberger van VDB Advocaten Notarissen.

 

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.