Beëindiging arbeidsovereenkomst via WhatsApp?

Beëindiging arbeidsovereenkomst via WhatsApp?
Advocatuur 30 oktober 2019 3 min. leestijd

Beëindiging arbeidsovereenkomst via WhatsApp?

Digitale communicatie is niet meer weg te denken, ook niet tussen werkgever en diens werknemers. Maar wat is de waarde van een WhatsApp-bericht van een werkgever indien zij via dit kanaal de werknemer heeft aangezegd dat de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet en sterker nog, als de werkgever via de ‘blauwe vinkjes’ kan bewijzen dat de werknemer het bericht heeft ontvangen? De kantonrechter te Rotterdam heeft hier recentelijk over geoordeeld.

 

Feiten

Werknemer is op 1 juni 2017 in dienst getreden voor bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden en vervolgens verlengd met dezelfde duur tot 1 juni 2018. Een ruime maand voor de nieuwe einddatum, op 30 april 2018, heeft werkgever zowel per brief, email als WhatsApp bericht aan werknemer laten weten dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Werknemer stelt dat zij de brieven en het WhatsApp-bericht niet heeft ontvangen. Op 27 mei 2019 heeft werknemer zich ziek gemeld en vordert vervolgens in kort geding loon, omdat zij van mening is dat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd.

 

Beoordeling

Werkgever heeft aangevoerd dat er na 1 juni 2018 geen arbeidsovereenkomst meer bestaat. Zij geeft aan dat zij (op de juiste wijze) heeft aangezegd dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd.

 

Ter zitting heeft de kantonrechter kennis genomen van de telefoons van partijen en de WhatsApp- correspondentie. De telefoon van werkgever toont het betreffende Whatsapp-bericht, inclusief twee ‘blauwe vinkjes’ die erop wijzen dat werknemer het bericht heeft geopend. De telefoon van werknemer toont dezelfde correspondentie, met uitzondering van berichten tussen 30 april en 3 mei 2018. Hiernaast heeft werkgever ter zitting haar e-mail inbox getoond waaruit blijkt dat werknemer inderdaad een e-mail heeft gezonden aan werknemer met de mededeling dat er geen verlenging van de arbeidsovereenkomst zou plaatsvinden. Werknemer heeft tevens ter zitting getoond dat in haar inbox geen berichten van werkgever te vinden waren.

 

De kantonrechter oordeelt dat voor zowel de WhatsApp berichten als voor de e-mailberichten geldt dat de ontvangende partij deze berichten zeer eenvoudig kan wissen. De kantonrechter acht het echter wel voldoende aannemelijk dat de berichten aan werknemer gezonden zijn. Uit de blauwe vinkjes bij het WhatsApp bericht volgt immers dat de werknemer het bericht ook heeft ontvangen, zodat ervan uit moet worden gegaan dat werkgever het einde van de arbeidsovereenkomst heeft aangezegd en deze per 1 juni 2018 is geëindigd. De vordering van werknemer wordt afgewezen.

 

Advies

Mede gelet op deze uitspraak is het voor werkgevers belangrijk dat zij kunnen bewijzen dat een communicatie en aanzegging omtrent beëindiging van de arbeidsovereenkomst (op juiste wijze) is gedaan. Gelukkig wordt door de ‘moderne rechter’ een WhatsApp-bericht met blauwe vinkjes als voldoende bewijs beoordeeld.

 

Heeft u nog vragen over de aanzegging omtrent beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Neem dan gerust contact op met één van onze arbeidsrechtadviseurs.

 

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.