Aansprakelijkheidsrisico voor startende ondernemers bij ontoereikend startkapitaal

Aansprakelijkheidsrisico voor startende ondernemers bij ontoereikend startkapitaal
Advocatuur 29 mei 2020 3 min. leestijd

Een onderneming opstarten zonder voldoende startkapitaal is niet alleen risicovol, maar kan ook leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer. Op 28 april 2020 oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat de bestuurder en de oprichter van een onderneming hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het niet nakomen van een huurovereenkomst. Zij werden veroordeeld tot betaling van € 622.576,75, onder meer bestaande uit niet-betaalde huur, aan de verhuurder. Lees hieronder wat het hof in dit geschil overwoog en hoe een ondernemer deze aansprakelijkheid kan proberen te voorkomen.

 

Casus

In deze casus richtten de bestuurder en oprichter een B.V. op om een fitnesscentrum te exploiteren. Daarvoor stelden zij een ondernemingsplan op. Ook sloten zij, terwijl de B.V. nog in oprichting was, onder meer een huurovereenkomst af voor de fitnessruimte. Voor de realisatie van de fitnessruimte diende een verbouwing en inrichting van de ruimte plaats te vinden en moest fitnessapparatuur worden aangeschaft.

 

De bestuurder en de oprichter beschikten echter niet over het hiertoe benodigde startkapitaal van (door het hof vastgesteld) € 669.000en hadden geen zicht op een toereikende externe financiering. Bovendien was het ondernemingsplan onduidelijk en onvolledig. Kortom, de financieringsbehoefte ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst was groot, terwijl er nauwelijks financieringscapaciteit aanwezig was. De onderneming kon de huurpenningen niet betalen waardoor de verhuurder schade leed. De verhuurder vorderde vergoeding van zijn schade.

 

Oordeel

Het sluiten van overeenkomsten in de oprichtingsfase van een B.V. (dan een B.V. i.o. genoemd) kan voor een oprichter (en voor een bestuurder) risicovol zijn. Zolang de B.V. nog niet is opgericht en de overeenkomsten nog niet heeft bekrachtigd, is de oprichter zelf aansprakelijk voor de kosten.

Indien de onderneming niet beschikt over voldoende financieringscapaciteit en een grote financieringsbehoefte heeft, riskeren de bestuurder en oprichter in strijd te handelen met de wet. Het sluiten van een overeenkomst waarvan de bestuurder (en oprichter) weet of behoort te weten dat de verplichtingen niet kunnen worden nagekomen, levert namelijk een persoonlijk ernstig verwijt van die bestuurder op. In dat geval kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de door derden geleden schade.

 

Advies

Bestuurders (en oprichters) kunnen persoonlijke aansprakelijkheid voorkomen – of in ieder geval minimaliseren – indien zij een gedegen ondernemingsplan opstellen en voldoende (externe) financiering voor handen hebben. Een goed op elkaar afgestemde financieringsbehoefte- en capaciteit spelen daarbij een grote rol. Daarnaast is het tevens van belang om de te sluiten overeenkomsten voor te leggen aan adviseur om te beoordelen of er voldoende waarborgen tegen aansprakelijkheid zijn bedongen.

 

Onze advocaten kunnen u adviseren bij het oprichten van uw onderneming, het sluiten van overeenkomsten en u bijstaan bij een aansprakelijkheidstelling. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.