Zojuist verschenen: Wet- en regelgeving Privacy in het arbeidsrecht

Zojuist verschenen: Wet- en regelgeving Privacy in het arbeidsrecht
Privacy & persoonsgegevens 3 juni 2022

Zojuist verschenen: Wet- en regelgeving Privacy in het arbeidsrecht, onder redactie van Jan Berkvens, Sandra van den Hazelkamp en Lieve Holterhues (allen werkzaam binnen het privacy team van VDB Advocaten Notarissen)

Over de bundel: wet- en regelgeving Privacy in het arbeidsrecht bevat de teksten van de belangrijkste privacyregels binnen het arbeidsrechtelijk domein per 1 mei 2022. In deze bundel zijn de voor de uitvoeringspraktijk relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en andere uitvoeringsregelingen te raadplegen. Tevens zijn alle voor de arbeidsrechtelijke praktijk relevante richtlijnen van de European Data Protection Board en de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens opgenomen.De bundel bevat de geactualiseerde teksten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Naast de nationale en Europese grondrechtelijke context zijn ook de Nederlandse wetteksten op het gebied van gelijke behandeling, screening, bescherming klokkenluiders en bewaar- en verjaringstermijnen opgenomen. Ook zijn de privacyregels op het gebied van datalekken, outsourcing van administraties, verzuim/ziekte/re-integratie en de positie van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) opgenomen.

De wettenbundel is interessant voor een ieder die in de praktijk met arbeidsrechtelijke vraagstukken op het gebied van privacy te maken heeft, van FG tot HR adviseur. De wettenbundel is te verkrijgen via Berghauser Pont Publishing: Wet- en regelgeving Privacy in het arbeidsrecht - Berghauser Pont

Meer weten? Neem gerust contact op met een van de redactieleden of een van de andere leden van team privacy.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op