Wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering

Wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering
Advocatuur 9 november 2020 3 min. leestijd

Vanaf maart 2020 is de maximumsnelheid op de snelwegen voor overdag aangepast van 130 km per uur naar 100 km per uur. Waarom is dat ook alweer? Doordat COVID-19 vanaf dezelfde maand de media domineert zou er bijna vergeten worden dat Nederland kampt met een stikstofproblematiek. De hete adem is wellicht tijdelijk uit de nek van het kabinet, maar de stikstofproblematiek is er nog steeds.

Voorstel

Op 13 oktober 2020 heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: “het Wetsvoorstel”) ingediend bij de Tweede Kamer, teneinde wettelijk vast te leggen dat de natuur herstelt en uitstoot en neerslag van stikstof daalt. De sectoren die al last hebben van de stikstofproblematiek zoals de bouw, industrie, transport en landbouw worden op dit moment ook nog eens geraakt door de Coronacrisis. Daarom is het volgens minister Schouten van groot belang dat de stikstofaanpak wettelijk wordt vastgelegd en deze aanpak vervolgens ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Met het Wetsvoorstel wordt vastgelegd dat de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie omlaag gaat.

Miljardenpakket

Tot 2030 komt er bijna drie miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en natuurversterking en circa twee miljard euro voor maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen. Er komt geld om bovenop de al geldende wettelijke verplichtingen te investeren in de best beschikbare technologie voor emissie- en stikstofreductie in de industrie. Ook investeert het kabinet in schonere bouwmachines, elektrisch taxiën van vliegtuigen en in katalysatoren en walstroomvoorzieningen.

Resultaatsverplichting

Indien het Wetsvoorstel daadwerkelijk een wet wordt dan ontstaat voor het kabinet de verplichting om in 2030 minimaal de helft van de hectares natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau te krijgen. Het herstel van de natuur zal elke twee jaar worden getoetst en indien nodig wordt er dan bijgestuurd om (het tussendoel en daarmee) de deadline van 2030 te halen.

Vrijstelling voor de bouwsector

Naast de Coronacrisis en de stikstofproblematiek bestaat er in Nederland ook een krapte op de woningmarkt die steeds verder toeneemt. Om deze krapte zoveel mogelijk proberen te bestrijden is het cruciaal dat de bouwsector zo min mogelijk vertraging oploopt. In het Wetsvoorstel is daarom een vrijstelling opgenomen voor de bouwsector. De stikstofuitstoot is tijdens de bouw- en sloopfase beperkt en tijdelijk. Om die reden krijgt de bouwsector tijdens deze fase een vrijstelling en kan de bouwsector gemakkelijker een vergunning krijgen voor bijvoorbeeld de bouw van extra woningen.

Inwerkingtreding

Het is op dit moment nog onduidelijk of en wanneer het Wetsvoorstel in werking zal treden. Wij volgen dit op de voet.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Roy Kamphuis.

Terug

Fiscaal en financieel coronanieuws

Lees fiscaal en financieel coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Coronanieuws

Alle informatie rondom de maatregelen en effecten van het corona virus hebben wij zorgvuldig samengesteld in nauwe samenwerking met onze strategische alliantiepartner WVDB Adviseurs Accountants.

Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dit op één centrale plaats te bundelen.

 

Klik hier voor alle financiële, fiscale en juridische topics rondom het corona virus.