Wetsvoorstel aanpassing huursomstijging woningcorporaties

Wetsvoorstel aanpassing huursomstijging woningcorporaties
Advocatuur 5 september 2019 4 min. leestijd

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt er een wijziging aangebracht in de huursomstijging voor woningcorporaties. In dit artikel wordt de huidige situatie en de in het wetsvoorstel voorgestelde situatie geschetst.

 

Huursomstijging 

De huursom is de som van alle huuropbrengsten van de zelfstandige sociale-huurwoningen van een woningcorporatie. De maximale huursomstijging houdt in dat het gemiddelde van de huurprijzen van de door een woningcorporatie verhuurde, zelfstandige huurwoningen jaarlijks met niet meer dan het wettelijk voorgeschreven percentage mag stijgen.

 

Huidige huursomstijging 

Per 1 januari 2019 geldt een maximale huursomstijging van 2,6% (1,6% inflatie + 1 procentpunt) over het gehele kalenderjaar. Zelfstandige sociale-huurwoningen mogen met maximaal 4,1 % stijgen (1,6% inflatie + 2,5 procentpunt vanaf 1 juli 2019 bij een huishouden met een inkomen tot en met € 42.436,--).

 

Door de huursomstijging (2,6%) kan deze huurverhoging (4,1%) niet bij alle huurders worden voorgesteld. Een huurverhoging boven de 2,6% moet de woningcorporatie compenseren met een huurverhoging van minder dan 2,6% voor andere woningen, zodat het gemiddelde (de huursomstijging) niet met meer dan 2,6% zal stijgen.

 

Voorstel 

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de maximale huursomstijging bij ministeriële regeling op inflatieniveau wordt vastgesteld.

Ter illustratie: dit zou voor 2019 inhouden dat de maximale huursomstijging 1,6 % bedraagt (inflatieniveau) en zodoende niet 2,6% (1,6% inflatie + 1 procentpunt).

 

Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om op voorstel van woningcorporaties in gezamenlijke afspraken met huurdersvertegenwoordigers en de betrokken gemeente een lokale hogere huursomstijging te kunnen afspreken van maximaal 1 procentpunt. Voor deze stijging moeten zodoende duidelijke afspraken worden gemaakt die bij de huidige huursomstijging niet nodig waren.

Ter illustratie: dit zou voor 2019 betekenen dat als deze afspraken worden gemaakt voor maximaal 1 procentpunt dat er bij de huidige situatie wordt aangesloten, te weten 2,6% (1,6% inflatie + 1 procentpunt).

 

Overigens blijft de huurverhoging voor individuele woningen gemaximeerd op het huidige niveau van inflatie + 2,5 procentpunt (4,1%).

 

Inwerkingtreding 

Doordat de maximale jaarlijkse huursomstijging per kalenderjaar wordt berekend, wordt er gestreefd naar een inwerkingtreding per 1 januari 2020. Wij volgen dit op de voet.

 

 

 

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op