Vraag nu uw Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-subsidie) aan

Vraag nu uw Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-subsidie) aan
Advocatuur 30 maart 2023

Energie-intensieve mkb-ondernemingen opgelet! Maken de energiekosten een relatief groot deel uit van uw totale kosten? Bekijk dan of u in aanmerking komt voor een subsidie ter compensatie van uw energielasten. Voor de aanvraag heeft u een aantal documenten nodig, waaronder gegevens over uw onderneming, omzetgegevens en energie gerelateerde informatie.

Achtergrond Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De energieprijzen zijn de afgelopen periode hard gestegen. Dat werkt voornamelijk door in de bedrijfsvoering van energie-intensieve mkb-ondernemingen. Het is tenslotte niet altijd mogelijk om de stijgende energieprijzen door te berekenen bijvoorbeeld in verband met vaste prijsafspraken die al zijn gemaakt.

Om die reden is er een compensatieregeling in het leven geroepen voor energie-intensieve mkb-ondernemingen, namelijk de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Met deze TEK-subsidie worden de energiekosten die voortvloeien uit een zakelijke energieleveringsovereenkomst gedeeltelijk gecompenseerd. Er geldt één voorbehoud. Dat is de goedkeuring van de Europese Commissie.

Kan ik aanspraak maken op de TEK-subsidie?

Om aanspraak te kunnen maken op de TEK-subsidie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U heeft een mkb-onderneming die in Nederland is gevestigd én voor 1 januari 2023 in het handelsregister is ingeschreven.
  2. U heeft een energie-intensief bedrijf indien uw energiekosten overeenkomen met 7% van uw omzet (ook wel: een energie-intensiteit van 7%).

Ben ik een mkb-onderneming?

Mkb-ondernemingen kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Er is sprake van een mkb-onderneming indien:

  • U minder dan 250 werknemers in dienst heeft;
  • De jaaromzet minder dan € 50.000.000,00 bedraagt of het balanstotaal minder dan € 43.000.000,00 bedraagt.

Het gaat hier om zelfstandige ondernemingen waarbij partnerondernemingen en verbonden ondernemingen worden meegeteld. Wanneer er sprake is van een groep geldt dat de groep als geheel kwalificeert als mkb-onderneming.

Hoe hoog is de subsidie?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het verbruik en bedraagt 50% van het bedrag dat u meer betaalt aan energiekosten dan de drempelprijs van € 0,35 per kWh voor elektriciteit en € 1,19 per m3 gas. Daarbij gelden wel maximumbedragen van € 0,95 per kWh aan elektriciteit en € 3,19 per m3 gas. Dat betekent dat u maximaal € 0,30 per kWh (50% van € 0,60) en € 1,00 per m3 gas (50% van € 2,00) vergoed kunt krijgen. Het maximale subsidiebedrag kan oplopen tot € 160.000,00.

Ik wil de TEK-subsidie aanvragen

U kunt de TEK-subsidie vanaf nu tot en met 2 oktober 2023 aanvragen voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Indien u een aanvraag indient en voldoet aan de voorwaarden krijgt u een voorschot van 35% toegekend. U kunt de nadere voorwaarden op de website van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) nalezen en de TEK-subsidie hier aanvragen.

Heeft u vragen over de TEK-subsidie of bent u het niet eens met een besluit dat door het RVO is genomen, neem dan contact op met Manon van den Oord via manon.oord@vdb-law.nl of bel haar via +31 881 948 178 of Dennis Beekhuijzen via
dennis.beekhuijzen@vdb-law.nl of bel hem via +31 881 948 544.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op