Herstructureren via de WHOA?

Herstructureren via de WHOA?
Advocatuur 21 april 2021 2 min. leestijd

In dit artikel laten wij u kennismaken met een nieuwe wettelijke mogelijkheid tot herstructurering van uw onderneming. Is uw onderneming in de kern gezond, maar zijn er bepaalde schulden die het toekomstige bestaan van de onderneming in het geding brengen? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt mogelijkheden. In dit artikel informeren wij u omtrent de WHOA en de mogelijke voor- en nadelen.

Wat houdt de wet in?

De WHOA biedt een mogelijkheid om de schulden van een onderneming te saneren. In één zin kan de WHOA als volgt worden omschreven: een (dwang)akkoord dat door een schuldenaar aan zijn schuldeisers en/of aandeelhouders kan worden aangeboden, waarbij de schuldeisers en aandeelhouders in klassen voor of tegen het akkoord stemmen en de rechter het akkoord nadien kan bekrachtigen ('homologatie').

Er bestaat reeds een dergelijke herstructureringsmethode in de vorm van een buitengerechtelijk akkoord. Het was echter tot nu toe niet mogelijk om partijen aan een akkoord te binden indien zij daarmee niet wensten in te stemmen. Dat is onder de WHOA wél mogelijk. Onder de WHOA hoeven niet alle betrokken partijen voor het akkoord te stemmen, de bekrachtiging door de rechter maakt dat het akkoord wel voor alle betrokken partijen bindend is.

Wanneer kom ik in aanmerking?

De WHOA is toegankelijk voor bijna alle soorten ondernemingen. Natuurlijke personen, banken en verzekeraars zijn uitgezonderd. Het criterium om in aanmerking te komen is ruim geformuleerd en houdt in dat een onderneming die verwacht dat op termijn bepaalde schulden niet meer kunnen worden voldaan, de kans krijgt om buiten faillissement te herstructureren. De herstructurering kan zowel gericht zijn op het voortzetten, als op het buiten faillissement beëindigen van de onderneming.

Hoe stel ik een akkoord op?

Als ondernemer kunt u zelf het akkoord opstellen. Op een aantal vereisten na is het akkoord vormvrij. U onderhandelt met bepaalde schuldeisers en stelt op schrift de afspraken vast. Van belang daarbij is dat een schuldeiser/aandeelhouder nooit slechter af mag zijn door het akkoord dan hij zou zijn indien de onderneming failliet zou gaan. Dat moet tevens uit het akkoord blijken. Ook is het mogelijk om het akkoord op te laten stellen door een herstructureringsdeskundige. Daarvoor dient u een verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Het voordeel van een herstructureringsdeskundige is dat deze persoon (als het goed is) over gedegen financiële en insolventierecht kennis beschikt. Het nadeel van het inschakelen van een deskundige is dat daaraan een prijskaartje hangt.

Indien u van plan ben om zelfstandig een akkoord voor te bereiden, dan adviseren wij om na te (laten) gaan of uw akkoord aan de wettelijke vereisten voldoet.

Meer weten over de WHOA? Mail naar sophiebrouwers@vdb-law.nl of wimbraams@vdb-law.nl voor een vrijblijvend gesprek.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op