Energielabel C-verplichting kantoorgebouwen: benut subsidies en fiscale faciliteiten!

Energielabel C-verplichting kantoorgebouwen: benut subsidies en fiscale faciliteiten!
Advocatuur 25 maart 2021

Op 1 januari 2023 moet ieder kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. In dit artikel lichten wij toe wanneer u aan deze Label C-verplichting moet voldoen en welke subsidies en fiscale faciliteiten u kunt benutten om de kosten van duurzaamheidsinvesteringen te drukken.

Al sinds 1 januari 2015 moet er in geval van verkoop, verhuur of oplevering van een 'utiliteitsgebouw' een energielabel ter beschikking worden gesteld. Vanaf 2023 geldt ook een Label C-verplichting (Energie-Index van minimaal 1,3) voor kantoorgebouwen. De kans is groot dat er nog meer verplichtingen volgen. Het kabinet wil tenslotte een energieneutrale gebouwde omgeving per 2050.

Gevolgen voor eigenaren en verhuurders

Als de verkoper of verhuurder geen energielabel bezit, riskeert deze een boete van € 21.750,00 (voor rechtspersonen). De consequentie van het niet beschikken over een energielabel C per 1 januari 2023 is nog veel ingrijpender. Het kantoorgebouw gaat dan op slot.

Voor eigenaren van kantoorpanden ligt er dus een opdracht, De kans bestaat dat zij werkzaamheden moeten verrichten om het pand geschikt te maken voor energielabel C. Voor verhuurders betekent dit dat zij huurders in goed overleg een ‘redelijk renovatievoorstel’ moeten doen. Mislukt dat overleg? Dan kan verhuurder het pand op termijn niet meer ter beschikking stellen aan huurder en ligt een forse schadeclaim op de loer. Kortom, er zal veelal geïnvesteerd moeten worden in energiezuinige en milieuvriendelijke voorzieningen.

Uitzondering voor kleine, monumentale kantoorpanden en gebouwen met nevenfuncties

Kantoren kleiner dan 100 m2, leegstaande kantoorgebouwen, kantoorgebouwen die op de nominatie staan om getransformeerd te worden en rijksmonumenten zijn uitgezonderd. Ook als de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw uitmaakt, valt het gebouw buiten de verplichting. Bij logistieke gebouwen waarbij de kantoren in het gebouw zijn geplaatst, kan dat dus nog goed uitpakken. Staan de kantoren 'op zichzelf', dan dient er wel aan de verplichting te worden voldaan.

Benut subsidies en fiscale faciliteiten

Gelukkig zijn er diverse subsidies en fiscale faciliteiten beschikbaar om de kosten van de vaak kostbare investeringen wat te drukken. Hierbij valt te denken aan de SDE++ Subsidie alsmede diverse fiscale investeringsfaciliteiten, waaronder de Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil), de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Door de toepassing van een fiscale investeringsaftrek kan een aanvullend deel van het investeringsbedrag ten laste van de fiscale winst worden gebracht. De omvang van de fiscale investeringsaftrek is afhankelijk van het investeringsbedrag, de indeling op de Energielijst of de Milieulijst en de mate waarin de investering bijdraagt aan een grotere energie-efficiëntie of een beter milieu. Om vast te stellen in hoeverre een investering in een nieuw of gerenoveerd duurzaam gebouw bijdraagt aan een beter milieu, wordt aansluiting gezocht bij het niveau van het duurzaamheidscertificaat van het gebouw. Het niveau van het duurzaamheidscertificaat bepaalt dus mede de omvang van de fiscale aftrekpost. Bekende voorbeelden van duurzaamheidscertificaten zijn onder meer BREAAM, GPR Gebouw en LEED.

Kom ik in aanmerking voor een fiscale investeringsaftrek?

Om te beoordelen of een investering in aanmerking komt voor een fiscale investeringsaftrek, brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jaarlijks een Energielijst en Milieulijst uit. Indien de investering is opgenomen op de Energielijst of de Milieulijst, is de fiscale investeringsaftrek in beginsel van toepassing. Een belangrijke voorwaarde voor de claim van een fiscale investeringsaftrek is dat een kwalificerende investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting wordt gemeld bij het RVO. Dit betreft een harde termijn. Bij een te laten melding kunt u geen aanspraak meer maken op de faciliteiten. Kortom, het is zaak u tijdig en volledig te laten adviseren op dit punt.

Heeft u vragen over de werking van de Label C-plicht of de subsidies en de fiscale investeringsaftrek? Neem dan vrijblijvend contact op met Wim Braams via wimbraams@vdb-law.nl of bel hem via +31 881 948 251.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op