Huurrecht, bouwrecht, aanbestedingsrecht en bestuursrecht advocaten

VDB Advocaten heeft alle juridische kennis in huis om vraagstukken op het gebied van huurrecht, bouwrecht, aanbestedingsrecht en bestuursrecht op te kunnen lossen. In nauwe samenwerking met ons vastgoednotariaat adviseren onze advocaten over transacties met onroerende zaken, denk daarbij aan:

  • Projectontwikkeling
  • Omgevingsvergunningen
  • Huurovereenkomsten
  • Koop- en verkoopovereenkomsten
  • Aannemingsovereenkomsten
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Turnkey-overeenkomsten
  • en andere vraagstukken op het gebied van bouwrecht en aanbestedingsrecht

Onze vastgoedadvocaten hebben ruime ervaring in geschillen omtrent gebreken (zowel op huurrechtgebied als op bouwrechtgebied), huurbeëindiging, huurprijsprocedures, maar ook op het gebied van aannemingsgeschillen, opleveringsgeschillen (zowel in huurrecht als in bouwrecht), bouwtijdoverschrijding, meer- en minderwerk en bouwgaranties. Daarnaast hebben onze advocaten ervaring in geschillen met gemeenten over vergunningen, bestemmingsplannen en handhavingstrajecten. 

Wij kunnen u dus adviseren met betrekking tot al uw plannen op het gebied van aanbesteding, realisatie, exploitatie en aan- en verkoop van vastgoed. Wij hebben ervaring in het adviseren van eigenaren, beleggers, (ver)huurders, ontwikkelaars, aannemers en kopers.

Procederen

Wij hebben een brede blik en stellen met grote regelmaat huurcontracten, bouwcontracten en projectontwikkelingsovereenkomsten op. Ook anterieure overeenkomsten zijn ons niet onbekend. Wij zijn ook goed thuis in het procederen op het gebied van huurrecht, bouwrecht, aanbestedingsrecht en bestuursrecht, zowel rechtbankprocedures als arbitrage. Wij realiseren ons echter dat procedures kostbaar zijn, ze kosten in de regel veel geld en tijd. Voorkomen is dan ook vaak beter dan procederen. Een goed advies is dus goud waard. Wij adviseren u graag.

 

Huurecht advocaat

Interesse?

Heeft u een vraag over huurrecht, bouwrecht, aanbestedingsrecht en/of bestuursrecht? Onze advocaten staan u graag te woord, de koffie staat altijd klaar.

 

Contact

Een vastgoedadvocaat helpt u met juridische kwesties en kan u bijstaan bij problemen met uw aannemer, afwijzing van een vergunning, schade aan de woning en verborgen gebreken aan de woning.