Wijzigingen ten aanzien van oproepkrachten (WAB)

Advocatuur 30 oktober 2019 3 min. leestijd

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komt met rasse schreden dichterbij. De regering neemt een aantal maatregelen met als doel de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Onder andere ten aanzien van oproepkrachten. Het aantal werknemers met een nul-urencontract en/of min-maxcontract is de laatste jaren snel gegroeid. Een oproepcontract biedt voor werknemer en werkgever vele voordelen zoals flexibiliteit, maar het geeft ook de nodige onzekerheid voor de werknemer. Het kabinet wil deze onzekerheid wegnemen.

 

Wij zetten voor u de wijzigingen ten aanzien van oproepovereenkomsten op een rij.

 

Definitie

Met ingang van 1 januari ligt de definitie van de oproepovereenkomst in de wet verankerd. Van een oproepkracht is sprake indien de omvang van de te verrichten arbeid niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdvak van hooguit één maand of als een aantal uren per tijdvak van hooguit een jaar, waarbij het recht op loon over dat tijdvak gelijkmatig is verspreid. Voorbeelden van oproepovereenkomsten zijn het nul-urencontract en het min-maxcontract.

 

Oproeptermijn

U moet de werknemer ten minste vier dagen voor hij moet werken schriftelijk of elektronisch oproepen. Doet u dit niet, dan is de werknemer niet verplicht te komen werken. Bij cao kan de termijn van vier dagen worden verkort tot minimaal 24 uur.

 

Indien de werknemer tijdig wordt opgeroepen, maar u als werkgever de arbeid binnen die vier dagen wijzigt of intrekt, dan heeft de werknemer recht op loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen.

 

Aanbod

Daarnaast bent u als werkgever verplicht om na twaalf maanden de werknemer een aanbod te doen voor een vast aantal uren dat de werknemer gemiddeld over de afgelopen twaalf maanden als oproepkracht heeft gewerkt. Dit kan een nieuw tijdelijk contract zijn. Indien de werknemer het aanbod weigert, kunt u op dezelfde voet (voor een jaar) verder. Leg deze weigering van de werknemer wel schriftelijk vast.

 

Zolang u geen aanbod doet, heeft de werknemer recht op loon over de uren die de werknemer zou hebben gehad indien wel een aanbod zou zijn gedaan en de werknemer dat zou hebben geaccepteerd. Met andere woorden, indien u geen aanbod doet, loopt u een risico op een loonvordering. Goed opletten en administreren is dus zeker geboden!

 

Overgangsrecht

De WAB is direct van toepassing per 1 januari 2020. Dat betekent dat werknemers die per 1 januari 2020 al minimaal een jaar werkzaam zijn op basis van een oproepovereenkomst, voor 1 februari 2020 een aanbod voor een vast aantal uren moet worden gedaan.

 

Heeft u nog vragen over de wijzigingen ten aanzien van oproepkrachten en/of het aanbod dat u moet doen? Neem dan gerust contact op met één van onze arbeidsrechtadviseurs.

 

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op