WhatsApp als mogelijkheid tot ontbinding van een overeenkomst?

Advocatuur 28 mei 2019 6 min. leestijd

Sinds enkele jaren is het internet niet meer weg te denken uit ons dagelijks systeem. Met een klik op de knop ‘bestel’ of ‘akkoord’ sluit je via elektronische weg een overeenkomst en via diezelfde weg kun je ook weer van die overeenkomst af. Vaak kan een overeenkomst slechts worden ontbonden wanneer de schuldenaar in verzuim is. Verzuim treedt pas in na het versturen van een schriftelijke ingebrekestelling. Maar is het ook mogelijk om iemand elektronisch, bijvoorbeeld via Whatsapp, in gebreke te stellen?

 

Wet elektronische handel

Met een ingebrekestelling geeft de schuldeiser zijn schuldenaar een laatste mogelijkheid om alsnog na te komen. De wet zegt in artikel 6:82 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) zeer specifiek dat de ingebrekestelling slechts schriftelijk kan geschieden. Een precieze reikwijdte van het schriftelijkheidsvereiste wordt niet gegeven. Wel blijkt dat het vereiste ruim moet worden opgevat.

 

Bij de implementatie van de Wet elektronische handel zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het BW met betrekking tot bepalingen waarin het schriftelijkheidsvereiste een rol speelt. Deze wet vloeit voort uit een Europese richtlijn die als doel heeft de consument meer vertrouwen in de elektronische handel te geven.

 

Onduidelijkheid

Bij de implementatie is artikel 6:82 BW (helaas) niet aangepast, waardoor er veel onduidelijkheid is ontstaan over de vraag of een ingebrekestelling langs elektronische weg wel rechtsgeldig zou zijn. De wetgever gaf aan dat het geen principiële keuze was om artikel 6:82 BW niet aan te passen en dat het schriftelijkheidsvereiste ruim moet worden opgevat. ‘Schriftelijk’ zou dus ook ‘elektronisch’ omvatten.

 

De literatuur is op dit punt nog verdeeld, maar aangenomen mag worden dat een elektronische ingebrekestelling mogelijk is, indien dit voldoende past in de communicatieverhouding tussen partijen. In de praktijk zien we dit veelvuldig terug en dit heeft tot op heden nog niet tot procedures geleid.

 

Ontbinding

Wel is onder andere artikel 6:267 BW aangepast. Vóór de wijziging was het alleen mogelijk om een overeenkomst schriftelijk, dus per aangetekende brief, te ontbinden. Nu luidt luid de tweede volzin van dit artikel: “Indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen, kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden ontbonden”. Door deze toevoeging is het mogelijk om bijvoorbeeld per e-mailbericht een overeenkomst te ontbinden. Het vereiste van schriftelijkheid is breder getrokken, zodat de mogelijkheid voor een elektronische verklaring bestaat.

 

Wat betekent dit voor u?

Er mag dus aangenomen worden dat iemand met een e-mailbericht, een sms, of een WhatsApp-berichtje in gebreke gesteld kan worden, zolang dit maar voldoende in de communicatie tussen u en uw wederpartij past. Handig voor u op het moment dat u de overeenkomst met uw wederpartij wilt ontbinden. Helemaal waterdicht is het echter nog niet, dus bij twijfel doet u er goed aan om een aangetekende brief te sturen.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op