Participerende werknemer kan soms meebeslissen bij verkoop onderneming

Participerende werknemer kan soms meebeslissen bij verkoop onderneming
Advocatuur 8 juni 2022

Werknemers kunnen op verschillende manieren participeren in een onderneming. Eén manier is de uitgifte van certificaten. Een gedeelte van de aandelen van een vennootschap wordt dan gehouden door een stichting administratiekantoor (STAK). Deze STAK geeft certificaten (zonder stemrecht) uit aan de werknemers. Vaak is de ondernemer een van de bestuurders van de STAK.

Wet bestuur en Toezicht

Sinds 1 juli 2022 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet bevat een regeling waardoor een bestuurder van een stichting die een tegenstrijdig belang heeft – net zoals een bestuurder van een B.V. of N.V. – niet mee mag doen aan de betreffende besluitvorming.

In veel gevallen zal dit geen issue zijn, de belangen van de ondernemer als bestuurder van de STAK lopen namelijk vaak gelijk met die van de onderneming. Echter, bij een cruciaal besluit – zoals de verkoop van de onderneming – kan hierdoor wel een issue ontstaat.

Voorbeeld

Een voorbeeld: een ondernemer vindt een koper voor de onderneming die voor een hoge prijs niet alleen de aandelen van de ondernemer zelf, maar ook de gecertificeerde aandelen van de werknemers wil kopen. Deze koper ziet zijn kans schoon om een concurrent over te nemen en daarna diens activiteiten te staken.

De ondernemer dient in dit geval te besluiten of hij al zijn eigen aandelen verkoopt. Ook kan hij als bestuurder van de STAK stemmen over de verkoop van de aandelen waarvan werknemers certificaten houden. Een STAK heeft als doel de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Daarentegen heeft de ondernemer als belang de verkoop van de onderneming voor een goede prijs. De ondernemer heeft dus een tegenstrijdig belang. De ondernemer moet bij de besluitvorming binnen de STAK spreekwoordelijk ‘de gang op’, de andere bestuurders kunnen zonder hem besluiten.

Conclusie

De WBTR kan met zich brengen dat een ondernemer geen invloed heeft op het besluit tot overdracht van alle aandelen in zijn onderneming. Het is dan ook van belang om een voorgenomen verkoop van een onderneming waarin werknemers participeren vooraf goed voor te bereiden.

Meer weten over de verkoop van een onderneming met werknemersparticipatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Edwin van Rijn (edwin.rijn@vdb-law.nl of 088 194 77 42).

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op