Overmacht en de indirecte financiële gevolgen van het Rhinovirus

Overmacht en de indirecte financiële gevolgen van het Rhinovirus
Advocatuur 24 maart 2021

Het stilleggen van concoursen en evenementen door de internationale paardensportfederatie (FEI) leidt onder andere tot verminderde zichtbaarheid van sportpaarden op de markt, maar beperkt ook de kansen voor bijvoorbeeld ruiters om zich in te sport te profileren. In sommige gevallen zorgt de uitbraak van het Rhinovirus ervoor dat gemaakte (contractuele) afspraken met onder andere derde-eigenaren van sportpaarden, ruiters en grooms, maar ook sponsoren en organisatoren van evenementen niet langer kunnen worden nageleefd. Welke juridische gevolgen kan dit met zich brengen?

Op deze speciaal ingerichte pagina over het rhinovirus besteden we aandacht besteed aan de juridische, financiële en fiscale aandachtspunten als gevolg van het afgelasten van de wedstrijden.

Overmacht?

Een term waar in de praktijk al gauw naar wordt gegrepen is overmacht, ook wel force majeure genoemd. Van overmacht kan sprake zijn in het geval een tekortkoming in de nakoming van gemaakte afspraken niet aan een partij kan worden toegerekend. In geval van een geslaagd beroep op overmacht, kan van de tekortschietende partij geen nakoming worden verlangd en tevens geen schadevergoeding worden gevorderd.

De drempel voor een beroep op overmacht ligt echter – juridisch gezien – hoog. Een rechter zal een beroep op overmacht in beginsel slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toewijzen. Dit komt mede doordat de gevolgen van een beroep op overmacht voor de wederpartij zwaar zijn: men kan én geen nakoming van de gemaakte afspraken meer vorderen, én er bestaat geen recht op schadevergoeding.

Omstandigheden van het geval

De vraag of een contractspartij met succes een beroep kan doen op overmacht is in grote mate afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Hetzelfde geldt in het geval wijziging van gemaakte afspraken vereist is op grond van zogenoemde ‘onvoorziene omstandigheden’.

Ziet u de naleving van contractuele afspraken in het gedrang komen? In dat geval is  raadzaam om tijdig met uw contractpartij in overleg te treden, om te bezien of een alternatieve oplossing kan worden gevonden. Komt u er onderling niet uit? Dan is het mogelijk om te laten toetsen welke partij – juridisch gezien – in overwegende mate verantwoordelijk is voor de (financiële) gevolgen van de niet-nakoming.

Heeft u vragen over een mogelijk beroep op overmacht naar aanleiding van de uitbraak van het Rhinovirus? Neem dan contact op met mr. Moniek Verhagen, Advocaat contracten- en ondernemingsrecht bij VDB Advocaten Notarissen via +31 88 - 194 82 93 of mail naar moniekverhagen@vdb-law.nl

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op