Nieuwe regels op komst omtrent prijsverlagingen (‘van/voor’ prijzen)

Nieuwe regels op komst omtrent prijsverlagingen (‘van/voor’ prijzen)
Advocatuur 30 maart 2022

Op 28 mei 2022 treedt de Europese Richtlijn modernisering consumentenbescherming in werking. Deze ontwikkeling in het consumentenrecht heeft gevolgen voor bedrijven die bij de verkoop zogenaamde ‘van/voor’ prijzen hanteren. In dit artikel zetten we de gevolgen van deze richtlijn in Nederland voor u op een rij.

Richtlijn modernisering consumentenbescherming

Met de Richtlijn modernisering consumentenbescherming, ook wel de Omnibusrichtlijn genoemd, wordt een betere handhaving van consumentenregels beoogd. Tevens worden hiermee de huidige regels gemoderniseerd, zodat zij beter aansluiten op recente, in het bijzonder digitale, ontwikkelingen.

De Omnibusrichtlijn wijzigt de huidige Richtlijn prijsaanduiding producten, die in Nederland is geïmplementeerd in de Prijzenwet. Deze wet verplicht bedrijven om consumenten op een duidelijke en eerlijke manier te informeren over de prijzen die zij hanteren.

Van/voor prijzen

Bij van/voor prijzen wordt de prijs van een product gepresenteerd als een kortingsactie. De ‘van’ prijs is daarbij de referentieprijs waartegen de ‘voor’ prijs wordt afgezet. De ‘voor’ prijs is de kortingsprijs waarvoor het product wordt aangeboden. Het gaat dus om uitingen van de verkoper dat de verkoopprijs is verlaagd ten opzichte van de eerder gehanteerde verkoopprijs. Door het gebruik van een van/voor prijs wordt bij consumenten het gevoel opgewekt dat zij veel korting krijgen en dat ze snel hun slag moeten slaan. Dit leidt ertoe dat consumenten doorgaans minder snel naar alternatieven zullen zoeken en uitwijken.

Verkopers experimenteren en differentiëren vooral online met prijzen. De huidige consumenten wet- en regelgeving stelt daarom al eisen aan de wijze van het vermelden van prijzen en aanbiedingen door verkopers. Op dit moment is de regel dat de verkoper de ‘van’ prijs van een aanbieding daadwerkelijk toegepast moet hebben in een periode van 3 maanden voorafgaand aan de aanbieding. Dit zal echter binnenkort veranderen.

De nieuwe hoofdregel bij toepassing van/voor prijzen

Op grond van de nieuwe wet- en regelgeving moet de ‘van’ prijs de laagste prijs zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding hanteerde voor het betreffende product. Met het invoeren van deze hoofdregel wil de wetgever voorkomen dat verkopende bedrijven producten voor een korte tijd voor een hoge(re) prijs aanbieden, om vervolgens een gunstiger prijsvoordeel voor te spiegelen aan de consument.

Daarbij is overigens niet vereist dat de verkoper de consument ook informeert over hoelang de ‘van’ prijs daadwerkelijk is toegepast. De vorige verkoopprijs die is gevoerd in dezelfde winkel en/of via hetzelfde verkoopkanaal is uitgangspunt bij een prijsvermindering.

Deze regeling is van toepassing op verkoop via alle distributiekanalen (in de winkel, online, per catalogus, telefonisch, etc.).

Uitzonderingen op de hoofdregel

Ons kabinet heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de door de Europese Commissie gegeven uitzonderingsmogelijkheid op de hierboven weergegeven hoofdregel. In Nederland zullen daarom uitzonderingen gelden in de volgende situaties/voor de volgende producten, zo volgt uit de Nota van Toelichting bij het Besluit prijsverminderingen:

  • Progressieve prijsverminderingen. Denk aan de situatie waarin, met stappen, steeds 10% extra korting wordt gegeven op hetzelfde product. In die situatie mag de verkoper blijven verwijzen naar de prijs waarover de eerste prijsvermindering werd aangekondigd.
  • Producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn. Daarbij mag de verkoper zelf een periode kiezen voor het bieden van een prijsvermindering ten opzichte van de vorige prijs, tot een maximum van dertig dagen. Daarna gaat de algemene regel gelden.
  • Producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, die dus maar enkele dagen worden aangeboden en waarvan de prijs snel kan wijzigen. De koper mag bij deze producten de prijs die werd toegepast direct voorafgaand aan de prijsverminderingen als ‘van’ prijs hanteren.

Handhaving door de Autoriteit Consument en Markt

Begin 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM), de Nederlandse toezichthouder op onder meer het consumentenrecht, een onderzoek uitgevoerd naar online aanbiedingen. Daarbij werden aanbiedingen bijgehouden van 250 producten (het ging om speelgoed en elektronica) van 25 webshops. Uit het onderzoek bleek dat deze webshops regelmatig stuntten met ‘aanbiedingen’ die in feite geen aanbiedingen waren. De ACM merkte daarbij verschillende soorten valse aanbiedingen op, waaronder aanbiedingen die gedurende de gehele onderzoeksperiode als ‘aanbieding’ werden gepresenteerd en aanbiedingen waarbij de ‘van’ prijs geen daadwerkelijke prijs was of niet recent was.

Dit onderzoek is gebruikt als uitgangspunt voor de handhaving van de regels die binnenkort zullen gaan gelden. De ACM heeft in november 2021 al aangekondigd toezicht te gaan houden op de nieuwe regels in de Prijzenwet. Het handelen in strijd met bovenvermelde regels kan verkopende bedrijven duur komen te staan. In 2018 heeft ACM al een meubelbedrijf beboet voor EUR 350.000 wegens o.a. overtreding van de Prijzenwet.

Heeft u vragen over het hanteren van van/voor aanbiedingen, of heeft u te maken met een onderzoek van de ACM en zoekt u ondersteuning? Neem contact op.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op