Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor winkelruimte: model 2022

Nieuw ROZ-model huurovereenkomst voor winkelruimte: model 2022
Advocatuur, Blog, Vastgoed 30 januari 2023

Op 23 januari 2023 publiceerde de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw modelcontract voor de verhuur van winkelruimte (model 2022). In deze blog bespreken we de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige modelcontract uit 2012.

Overheidsmaatregelen

Nieuw in deze versie is de regeling die ingaat op wanneer een huurder nadeel ondervindt van overheidsmaatregelen die het gebruik of genot van het gehuurde beperken. Deze bepaling is in het modelcontract gezet als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft getroffen in verband met de coronacrisis. Artikel 14 van de modelhuurovereenkomst regelt nu dat huurder en verhuurder in dergelijke gevallen in overleg zullen treden.

Openingstijden winkelruimte

Verder bevat het modelcontract een regeling over de openingstijden van de winkelruimte. Volgens de Winkeltijdenwet moet een winkelier voortaan instemming geven voordat de openingstijden van de winkelruimte kunnen wijzigen. Door in artikel 13 van de modelhuurovereenkomst de openingstijden in te vullen is schriftelijk vastgelegd met welke openingstijden de huurder instemt.  

Duurzaamheidsverplichting

Daarnaast staat er een uitgebreide regeling in over de duurzaamheid van het gehuurde in verband met de duurzaamheidsmaatregelen die op enig moment verplicht worden. Daarbij kan gedacht worden aan een energie-labelverplichting met een bepaalde normering. Ook in dit modelcontract houdt men rekening met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 

Tot slot nam de ROZ er een aantal bijzondere bepalingen in op over de gegevensverstrekking omtrent het verbruik van energie en water, de verwerking van persoonsgegevens en het elektronisch ondertekenen van de huurovereenkomst. Daarnaast kan men voortaan aan de hand van een gepubliceerde modelbepaling omzetgerelateerde huur afspreken.

 

De huurovereenkomst winkelruimte 2022 en de bijbehorende algemene bepalingen kunt u op de website van de ROZ downloaden. De ROZ-modellen vormen in beginsel een goede basis voor een huurovereenkomst. Wel is en blijft het opstellen van een huurovereenkomst maatwerk.

 

Wilt u een screening van uw huurovereenkomst of een huurovereenkomst op maat? Neem dan contact op met Manon van den Oord (manon.oord@vdb-law.nl) van VDB Advocaten B.V. Wij ondersteunen u hierbij graag.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op