Met korting naar de rechter door inkomensverlies vanwege corona

Met korting naar de rechter door inkomensverlies vanwege corona
Advocatuur 12 mei 2021 3 min. leestijd

Wanneer u een juridisch probleem voorlegt aan de rechter, betaalt u griffierechten. Griffierechten zijn de kosten voor het starten van een procedure. Welk bedrag u betaalt, hangt af van de zaak, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent. Onder omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor het verlaagd griffierecht voor onvermogenden.

Griffierecht voor onvermogenden

Natuurlijke personen met een laag inkomen komen in aanmerking voor toegevoegde rechtsbijstand. Daarmee is het verlaagd tarief van € 85,00 aan griffierechten (‘griffierecht onvermogenden’) op hen van toepassing. Dit scheelt aanzienlijk, aangezien het griffierecht voor civiele vorderingen in eerste aanleg kan oplopen tot € 4.200,00.

Vaak wordt vergeten dat ook rechtspersonen onder omstandigheden aanspraak kunnen maken op het griffierecht voor onvermogenden. Hoewel toevoegingen meestal niet worden afgegeven aan rechtspersonen, kunnen rechtspersonen wel een inkomensverklaringen verkrijgen.

Inkomensverklaring

Met een door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven inkomensverklaring, kan aan de griffie van de betreffende gerechtelijke instantie een verzoek worden gedaan tot verlaging van de griffierechten. De inkomensverklaring bevat een vaststelling van de draagkracht van een (rechts)persoon.

Voor de heffing van het griffierecht voor onvermogenden geldt enkel een inkomensgrens. Er wordt niet gekeken naar vermogen. Natuurlijke personen en ondernemingen die vanwege hun vermogen niet in aanmerking kunnen komen voor een toevoeging, kunnen met een inkomensverklaring in aanmerking komen voor een verlaagd tarief aan griffiekosten. Voor ondernemingen die vanwege de coronacrisis te maken hebben gehad met een aanzienlijk inkomensverlies, kan dit uitkomst bieden.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2021 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2019 (het peiljaar). Indien uw inkomen in het huidige jaar substantieel is gedaald ten opzichte van het peiljaar, kunt u een verzoek indienen tot verlegging van het peiljaar.

Wanneer van belang?

Met een inkomensverklaring kan korting worden verkregen op de griffiekosten in civiele zaken. Dit is in twee gevallen van belang, namelijk: (1) wanneer u zelf tot dagvaarding overgaat om een zaak aan de rechter voor te leggen, en (2) wanneer u door een andere partij wordt gedagvaard voor de rechtbank. De inkomensverklaring kan ook worden gebruikt voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot tariefvermindering bij een notaris.

Onderneming en verlaagd griffierecht

Heeft u of uw onderneming te maken gehad met substantieel omzetverlies? En bent u in rechte betrokken of genoodzaakt om een procedure te starten? Mogelijk komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief aan griffierechten.

Heeft u vragen? Neem contact op met Advocaat Nadine van der Vleuten via nadinevandervleuten@vdb-law.nl of bel haar via +31 (0)88 194 80 30.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op