Hulp nodig bij Wwft of datalekken?

Advocatuur 24 april 2017

De Wwft - voluit ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ - stelt de financiële sector voor lastige vragen. Alleen al het beantwoorden van de vraag of en wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is, vertoont regelmatig gelijkenis met de jacht op de Mol. Ook de afweging om wel of geen ongebruikelijke transactie te melden, kan u slapeloze nachten bezorgen. U wilt de klant niet onnodig in de problemen brengen, maar u wilt zich ook houden aan de wet- en regelgeving.

De meldplicht datalekken geeft u als ondernemer de verplichting om een ernstig datalek van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar wat is nu precies een datalek en wanneer is er sprake van een 'ernstig' datalek dat moet worden gemeld? Bij ieder datalek moeten feiten en omstandigheden worden onderzocht. In geval van een ernstig datalek is het belangrijk om direct maatregelen te treffen. Op deze manier worden de nadelige gevolgen zo veel als mogelijk beperkt.

Wij hebben ruime expertise opgebouwd op het terrein van de Wwft en datalekken en kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuzes in uw situatie en met het opzetten van interne processen.

Om u snel van dienst te kunnen zijn hebben wij een Wwft- en Meldplicht Datalekken-helpdesk ingericht. Op onderstaand formulier kunt u de relevante informatie vermelden. De door u verstrekte informatie valt onder onze geheimhouding. Wij nemen na ontvangst van het formulier contact met u op over de verwachte tijdsbesteding en de kosten, alsmede de planning. Heeft u een hekel aan formulieren, u kunt ons ook gewoon bellen of e-mailen.

Terug

Neem contact op

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u meer informatie over een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op